• Du har valt: Kronoberg

Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Hud nyfödda - översikt

Miliaria

Miliaria är hudförändringar som uppkommer genom att utförsgången i svettkörtlarna i huden blockeras.

Definition och orsak

Miliaria är ett vanligt, övergående och godartat tillstånd som orsakas av ocklusion av svettkörtlarnas utförsgångar, som uppstår i samband med varma fuktiga miljöer, eller vid feber. Hos spädbarn ses två typer av miliaria: miliaria crystallina och miliaria rubra.

Symptom

Både miliaria crystallina och miliaria rubra uppkommer huvudsakligen i tropiska klimat, men förekommer även i Sverige. Symtomen är vanligast under första levnadsveckan, vilket sannolikt beror på omognad i svettkörtlarnas utförsgångar.

Vid miliaria crystalina ses ytliga 1–2 millimeter stora blåsor i huden, som innehåller svett. Blåsorna kan se ut som små vattendroppar. Ibland har blåsorna underliggande hudrodnad, men vanligtvis inte. Blåsorna har mycket tunna väggar och går lätt sönder vid beröring. Typisk lokalisation är nacke och rygg. Utöver det har barnet inga andra symtom. Blåsorna uppstår då barnet är varmt, och försvinner ofta om man klär av barnet och undviker tjocka kläder. Blåsorna kan försvinna under loppet av några timmar men kvarstår ibland upp till ett par dagar och kan efterlämna diskret fjällning där blåsorna funnits.

Vid miliaria rubra sitter ocklusionen av svettgången något djupare. I huden ses då 1–4 millimeter stora rodnade palper, eller papulopustler, och i den omgivande huden, särskilt om den är ljus, ses ofta en rodnad. Vanliga lokalisationer är panna, axiller, ljumskar och övre delen av bålen. Palperna kan också ses på andra delar av kroppen, som varit täckta av varma kläder. Tillståndet kan ibland klia.

Bedömning på BVC

Välmående barn med hudsymtom som ovan behöver inte remitteras eller följas upp.

Diagnos

Diagnosen ställs genom anamnes och klinisk undersökning. Miliaria har en typisk bild i huden men kan ibland vara svår att skilja från Herpes.

Remiss till barnläkare

Vid osäkerhet gällande om det kan vara herpes bör remiss skrivas för akut bedömning av barnläkare. Spädbarn med miliaria, och samtidig allmänpåverkan eller feber av okänd orsak, bör också hänvisas till barnläkare för bedömning.

Behandling

Ingen behandling krävs. Avklädning eller åtgärdande av överhettning kan minska symtomen i huden.

Referenser

  • Eichenfield LF, Frieden IJ, Mathes EF, Zaenglein AL. Neonatal and infant dermatology. Third edition / ed. xiii, 553 pages p..

Till toppen av sidan