• Du har valt: Kronoberg

Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Hud nyfödda - översikt

Nagelbandsinflammation - Paronyki

Svullnad, rodnad och ömhet som kan uppstå spontant i nagelbanden. Vanligare hos barn som suger på tummen.

Definition

Lokaliserad inflammation där nagel möter hud. Kan uppstå spontant hos spädbarn men orsakas ibland av kortklippta naglar. Sekundärinfektioner förekommer. Ökad risk hos barn som suger på tummen eller andra fingrar.

Symptom

Svullnad, rodnad och ömhet i huden som ligger mot nageln. Infektion förekommer och kan orsakas av Staphylococcus Auerus, Streptokocker eller Candida. Vid infektion ses abscessbildning eller varig sekretion.

Bedömning på BVC

Barn med lindriga besvär utan tecken till sekundärinfektion kan handläggas via rådgivning på BVC. Barn med tecken till sekundärinfektion bör hänvisas till läkare.

Remiss

Vid samtidig feber eller allmänpåverkan skickas akut remiss till barnläkare. Vid misstanke om sekundärinfektion hos välmående barn, bör BVC-läkare konsulteras, eller remiss till barnläkare skickas, för ställningstagande till odling och/eller behandling.

Diagnos

Diagnosen ställs genom anamnes och klinisk undersökning. Vid läkarbesök tas vanligtvis odling för jästsvamp och bakterier om det finns misstanke om sekundärinfektion.

Behandling

Information till föräldrarna om tvätt eller omläggning med alsollösning eller klorhexidin cirka 2–3 gånger per dag. Råd till föräldrarna att inte klippa naglarna för kort.

Vid sekundärinfektion med jästsvamp ges antimykotisk behandling och vid sekundärinfektion med bakterier kan antibakteriella krämer eller systemiska antibiotika användas.

Referenser

  • Eichenfield LF, Frieden IJ, Mathes EF, Zaenglein AL. Neonatal and infant dermatology. Third edition / ed. xiii, 553 pages p..

Till toppen av sidan