• Du har valt: Kronoberg

Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Hud nyfödda - översikt

Navelgranulom

Navelgranulom är relativt vanligt förekommande hos nyfödda. Ett navelgranulom behöver hållas rent och självläker ofta. Ibland kan ytterligare behandling behövas.

Navelgranulom bildas när naveln inte läker spontant efter att navelstumpen fallit. Det består av slemhinna och ser ut som en fuktig rosa eller röd svullnad inuti naveln. Små mängder vätska kan utsöndras.  Ett granulom är oftast 3–10 mm.  Det luktar inte och orsakar inte barnet smärta eftersom det inte innehåller några nervceller. Att infektion uppstår är inte vanligt men kan förekomma. (1)

Förekomst

Säkra uppgifter om hur vanligt det är med navelgranulom saknas.

Navelgranulom på barn. Bild.
Navelgranulom på barn.

Bedömning på BVC

Navelgranulom är en lindrig åkomma som enligt praktisk erfarenhet oftast självläker.
Diagnos ställs utifrån den kliniska bilden. Om det finns osäkerhet bör läkarbedömning göras på BVC. Ovanliga differentialdiagnoser är urachusrest/fistel, cysta eller navelpolyp. Navelgranulom brukar inte vara svårt att skilja från navelbråck.

Behandling

Antalet välgjorda vetenskapliga studier vad gäller behandling är begränsat. Eftersom det rör sig om ett godartat tillstånd är det också viktigt att undvika behandling som ger biverkningar (2).

De första tre veckorna hålls granulomet rent genom tvätt med bomullspinne indränkt med fysiologisk koksaltlösning 2-3 gånger dagligen. Att vika ner blöjkanten för att undvika att blöjan skaver mot naveln kan också underlätta läkning.

Om granulomet finns kvar efter tre veckor av tvätt med fysiologisk koksaltlösning  kan BVC initiera behandling med bordssalt (3, 4, 5). Muntlig och skriftlig information om tillvägagångssätt bör då ges till föräldrar på BVC.  Följ i första hand lokala regionala anvisningar.  Om sådana saknas kan metodstödet som är framtaget av region Stockholm användas (5). Högst två behandlingsomgångar med bordssalt med en veckas uppehåll emellan rekommenderas.

Om upprepad bordssaltbehandling inte heller ger läkning kan i sista hand behandling med silvernitrat bli aktuell. Silvernitrat är starkt frätande och det är viktigt att skydda omgivande hud för att undvika brännskadeliknande irritation. Följ produktbeskrivning när silvernitratsticka används. Skydda omgivande hud med vaselin eller annan fet salva. Håll isär naveln och tryck stickan lätt mot granulomet. Behandling med silvernitrat kan upprepas ett par gånger med minst en veckas mellanrum.

Behandling av navelgranulom med topikal steroid rekommenderas i nuläget inte på BVC. (6)

Remiss

Om läkningsförloppet trots behandling enligt ovan blir mycket långdraget, eller om osäkerhet finns om diagnos, remitteras barnet till hudklinik eller barnkirurgisk mottagning enligt lokal rutin.

Regionala tillägg

Regionala tillägg finns, men inte för ditt val

Till toppen av sidan