• Du har valt: Kronoberg

Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Hud nyfödda - översikt

Svullna bröstkörtlar

Både pojkar och flickor kan första tiden efter födelsen få svullna bröst. Vid tecken på infektion ska barnet akut till barnläkare.

Nyfödda barn

Både pojkar och flickor kan den första tiden efter födelsen få svullna bröst på grund av stimulering av könshormoner från mamman via bröstmjölken eller moderkakan. Ibland sipprar litet vätska från brösten, så kallad häxmjölk. Tillståndet är vanligast innan 2 månaders ålder.

Bakteriell infektion är oftast ensidig och ger symtom i form av hudrodnad och ibland varig sekretion från bröstkörteln. En böld och/eller sepsis kan utvecklas. Infektionen orsakas vanligen av gula stafylokocker. Allvarlig infektion är ovanligt och barnet är då vanligtvis allmänpåverkat med feber.

Åtgärder

Vid sekretion: Lägg en torr, ren kompress över brösten, utan att klämma ut någon vätska. Som regel går detta tillbaka på några dagar utan komplikationer.

Till läkare

Vid tecken på infektion med allmänpåverkan ska barnet akut till barnläkare. Vid tecken på abscess skickas remiss till barnläkare för ställningstagande till antibiotikabehandling. Om en böld utvecklas kan ultraljud ibland vara av värde och incision kan bli aktuellt vid osäkerhet om diagnos.

Efter nyföddhetsperioden

Även efter nyföddhetsperioden kan flickor få en lätt tillväxt av ena eller båda bröstkörtlarna (prematur telarche). Oftast debuterar detta hos flickor under 2 år, men det kan förekomma under hela förskoleåldern.

Till läkare

Om läkarundersökning i övrigt är normal och inga andra tecken till pubertet finns – tillväxtspurt, klitorishypertrofi, vaginal blödning, onormal behåring – kontrolleras flickan kliniskt vid ett läkarbesök efter 2–4 månader för att utesluta tilltagande pubertetsutveckling.

Referenser

Till toppen av sidan