• Du har valt: Kronoberg

Hur nöjd är du med Rikshandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Rikshandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 15 frågor som tar cirka 5 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma.

Till enkäten
Infektioner - översikt

RS-virusinfektion

Om definition, symtom, smittsamhet, inkubationstid, diagnos, riskgrupp och behandling av RS-virus.

Definition

RS-virus är en förkortning av respiratory syncytial virus, och sprids epidemiskt varje vinter. När perioden börjar och hur många som blir sjuka varierar från år till år. Det kan också variera över Sverige. Oftast börjar perioden tidigt under vintern och de flesta brukar insjukna i februari eller mars. Vartannat år brukar utbrottet bli kraftigare.

Hos Folkhälsomyndigheten kan man följa antalet inrapporterade fall av RS-virus.

De minsta spädbarnen och känsliga barn (se nedan) bör skyddas från smitta. Eftersom RS-virus-infektionen i praktiken inte går att skilja från infektioner med andra vanliga förkylningsvirus bör dessa barn skyddas så gott det går för ”förkylningssmitta” under RS-säsong.

Symtom

Infektionen ter sig vanligen som en långdragen förkylning. Även spädbarn kan ha lindrig RS-infektion men skall frikostigt bedömas på akutmottagning vid misstanke. De har ofta ingen eller låggradig feber och kan i början av sjukdomen vara anmärkningsvärt symptomfria mellan attacker av hosta, andningssvårigheter och andningsuppehåll.

Det sega slemmet är besvärande för de minsta barnen och något av följande bör föranleda kontakt med sjukvården:

  • andningsbesvär
  • inte orka äta
  • andningsuppehåll

Vid en RS-infektion utvecklas ingen långvarig immunitet.

Förlopp

Inkubationstiden är tre till fem dagar.

Smittsamhet

Smittspridning sker genom närkontakt, indirekt närkontakt (kontakt med föremål där virus finns) och vid stora virusmängder genom aerosolsmitta (dock inte på längre håll än 2 meter). Viruset kan leva i flera timmar på till exempel leksaker. Det är  viktigt med god handhygien och tvättsprit är mycket effektivt mot RSV.

Virusutsöndring fortsätter oftast cirka en vecka men kan hos vissa fortsätta cirka 3 veckor efter symtomdebut. Hälften av alla barn får den första infektionen före ett års ålder.

De närmaste veckorna efter känd RS-infektion kan BVC behöva beakta till risken för smittspridning till riskgrupper (se nedan) i samband med besök på BVC och i samband  med föräldragrupper.

Föräldrainformation från svenska neonatalföreningen, Barnläkarföreningen: Att skydda ditt barn från smitta.

Riskgrupp

Prematurfödda fram till 2 månader efter beräknad födelsetid.

Fullgångna barn de första 2 månaderna.

Små barn (under cirka 2 år) med

  • Kronisk lungsjukdom
  • Svår hjärtsjukdom
  • Immunbrist
  • Neuromuskulär/neurologisk sjukdom.

Diagnos

Diagnos kan ställas med prov från nasopharynx. Snabbtest finns på en del mottagningar.

Behandling

Barn under 2 månader kräver inte sällan sjukhusvård vid RS-infektion. Barn som tillhör riskgruppen är extra känsliga och kan få svår bronkiolit och lunginflammation.

Barnet kan vid behov behöva matsond, extra syrgas och andningsunderstöd (till exempel högflödesgrimma, CPAP, respirator).

Profylax

Under vintern när RS-virus är vanligt är det viktigt att skydda spädbarnen från smitta med god handhygien och uppmärksamma det långvariga virusbärarskapet. Läs mer här om infektion hos nyfödda.

Extra känsliga barn erbjuds förebyggande behandling för att minska risken att bli allvarligt sjuk av RS-viruset. Injektioner med specifika antikroppar ges månadsvis under RS-säsong, första året till barn födda före 26 veckors graviditet och under de 1-2 första RS-säsongerna till vissa barn med svår lungsjukdom och vissa hjärtfel/hjärtsjukdomar. Läkemedelsverket har mer information.

Källhänvisningar

  • Feigin and Cherry's. Textbook of Pediatric Infectious Diseases. UpToDate; 2018.

Till toppen av sidan