• Du har valt: Kronoberg
Pediatrik

Ögon - översikt

Innehåll om olika slags ögonbesvär och ögonsjukdomar, till exempel svullna och kladdiga ögon, avvikande pupiller, neonatal konjunktivit, nystagmus och skelning.

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Avvikande pupiller

  Hur man undersöker barnets pupiller, vad som kan avvika och vart man remitterar ett barn med avvikande pupiller.

 • Neonatal konjunktivit

  Neonatal konjunktivit kan leda till bestående skador på barnets ögon och är därför viktigt att upptäcka i tid. Här beskrivs symtom, undersökning och handläggning.

 • Nystagmus - ögondarr

  Nystagmus brukar uppträda under de första levnadsmånaderna. Det är alltid patologiskt och orsaken bakom måste utredas.

 • Skelning

  Om orsaker till skelning, vad skelning kan få för konsekvenser, hur skelning behandlas samt när barnet ska till läkare.

 • Tårkanalsstenos

  Barn med stenos i tårkanalen har ett stopp i avflödet för tårarna. Det är ett relativt vanligt tillstånd. Vid undersökningen är det viktigt att utesluta konjunktivit.

 • Ögonbesvär hos barn

  Olika slags ögonbesvär hos barn: skräp i ögat, slag mot ögat, variga, kladdiga och röda ögon, trånga tårkanaler, vagel, blödning i ögonvitan, svullna ögonlock. Hur man undersöker, behandlar och vad som behöver remitteras.

Mer på Rikshandboken

Visa innehåll som:
Till toppen av sidan