• Du har valt: Kronoberg
Skelett och muskler - översikt

Insatser och åtgärder vid skallasymmetri och torticollis

Om insatser och åtgärder vid skallasymmetri och torticollis vid olika åldrar.

Barnets ålder 5-7 dagar: Hembesök/Första besök

För alla

För alla vid behov

För alla

För alla vid behov

För alla vid behov

Barnets ålder 2-4 veckor*

För alla

För alla vid behov

För alla

Råd till alla föräldrar:

 • Fortsatt främjande information.
 • Visa bilder i föräldrabroschyr: 
  Informationsbroschyr till småbarnsföräldrar
 • Ligger barnet på mage när det är vaket?
 • Visa variationer av magläge för föräldrarna.
 • Fungerar lägesändringar av huvudet?

För alla vid behov

Misstänkt lägesbetingad skallasymmetri:

För alla vid behov

Vid oklar orsak eller utebliven förbättring:

Barnets ålder 5-8 veckor*

För alla

För alla vid behov

För alla

Råd till alla föräldrar:

 • Fortsatt främjande information.
 • Visa bilder i Förebygga platt eller sned huvudform hos barn 
 • Ligger barnet på mage när vaken? Visa variationer av magläge för föräldrarna.
 • Fungerar lägesändringar av huvudet?
 • Rör barnet huvudet åt båda hållen?
 • Har barnet en favoritsida?

För alla vid behov

Misstänkt lägesbetingad skallasymmetri:

Om nyupptäckt:

Uppföljning

 • Fungerar insatser enligt respektive åtgärdsprogram?
 • Vid förbättring, och utan misstanke om torticollis, sedvanlig uppföljning på BHV med två veckors intervall.

För alla vid behov

Vid oklar orsak eller utebliven förbättring:

Barnets ålder 2-6 månader*

För alla

För alla vid behov

För alla

Råd till alla föräldrar:

 • Fortsatt främjande information.
 • Visa bilder i Förebygga platt eller sned huvudform hos barn - information till föräldrar
 • Ligger barnet på mage när hen är vaken? Visa variationer av magläge för föräldrarna.
 • Fungerar lägesändringar av huvudet?
 • Hur håller barnet sitt huvud i sittande, lutar barnet sitt huvud åt något håll?
 • Rör barnet huvudet åt båda hållen?
 • Har barnet en favoritsida?

För alla vid behov

Misstänkt lägesbetingad skallasymmetri:

Om nyupptäckt:

 • Fördjupad kartläggning av skydds- och riskfaktorer (till exempel tid i bilstol etcetera.)

Uppföljning:

 • Fungerar insatser enligt respektive åtgärdsprogram?
 • Vid enbart platt bakhuvud: Fortsatt omhändertagande på BHV genom åtgärder anpassade till barnets ålder, behov och motoriska funktion.
 • Ökad mängd avlastning vid skallasymmetri. Uppföljning på BHV efter två till tre veckor.

 

För alla vid behov

Vid oklar orsak eller utebliven förbättring:

OBS!

 • Vid stagnation av platt bakhuvud, misstanke om till exempel kraniosynostos, syndrom remiss till barnspecialist.
 • Om osäker orsak ge extra tid till BHV-läkare snarast.

Barn med torticollis, nedsatt eller asymmetrisk nackrörlighet, favoritsida, skev lägesbetingad skallasymmetri och inte enbart platt bakhuvud: 

Barnets ålder 7-12 månader*

För alla

För alla vid behov

För alla

Råd till alla föräldrar:

För alla vid behov

Misstänkt lägesbetingad skallasymmetri:

 • Vid lägesbetingad skallasymmetri bör tillståndet vara i förbättringsfas eller oförändrat om det är en mindre avvikelse.

För alla vid behov

Vid oklar orsak eller utebliven förbättring:

 • Barn med CMT ska vara återställda eller vara i kontakt med fysioterapeut.

Till toppen av sidan