• Du har valt: Kronoberg

Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Skelett och muskler - översikt

Växtvärk

Om åtgärder vid växtvärk och om när barnet ska till läkare.

Allmänt

Smärtor från rörelseapparaten hos barn, utan känd orsak, kan benämnas växtvärk. Trots benämningen, finns det inga bevis för att det är själva tillväxten som orsakar värken. Diagnosen ställs genom att andra orsaker till smärtan kan uteslutas. Växtvärk kan förekomma i alla åldrar men är vanligt mellan 3-10 års ålder.

Symtom

Symtomen kan variera mycket. Typiskt är att barnet klagar över smärtor i lårens framsida, runt knän eller i underben, särskilt i vila, i synnerhet på kvällar och nätter. Smärtan kan få barnet att vakna nattetid. Smärtorna sitter ofta i båda benen eller varierar från sida till sida. Barnet är besvärsfritt dagtid under aktivitet.

Till läkare

Vid strikt ensidiga symtom ska barnet alltid bedömas av läkare. Snabbt påkomna besvär och/eller värk med konstant intensitet som påverkar aktivitetsgraden bör också utredas.

Behandling

Värken kan lindras av massage av det ömmande området. I besvärliga fall kan man ge paracetamol som smärtstillande. Besvären försvinner alltid spontant efter avslutad tillväxt, senast vid cirka 16 års ålder.

Till toppen av sidan