• Du har valt: Kronoberg

Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Uro-genitalt - översikt

Balanit - balanopostit

Om symtom, behandling och åtgärder vid balanit och när barnet ska till läkare.

Definition

Balanit innebär en lokal inflammation på ollonet. Ofta är förhuden, och ibland hela penisskaftet, också inflammerat.

Orsakerna till balanit hos barn är inte helt kända. Tillståndet drabbar främst pojkar med trång förhud (fimosis) och enbart pojkar som inte är omskurna.

Symtom

Symtom på balanit är:

  • rodnad, ofta längst ut på förhuden, men kan också innefatta hela penis
  • klåda
  • ödem i huden
  • ömhet i penis, ibland i anslutning till vattenkastning, om miktionsproblem: uteslut UVI
  • sekretion
  • miktionsproblem, ibland svag stråle.

Läs mer om urinvägsinfektion hos barn – 1177 för vårdpersonal

Bedömning på BVC

Klinisk med typiskt utseende och symtom. Pojkar som får balanit har också fimosis, alltså trång förhud.

Förebyggande

Förebygg balanit genom dagliga sittbad i ljummet vatten med någon droppe tvål, 10–15 minuter varje gång. Barnet får då en passiv tvättning.

Till läkare

Remiss till läkare vid upprepade, besvärliga balaniter. Akut remiss om pojken samtidigt har svårt att kissa .

Behandling

Behandling för balanit är sittbad i ljummet vatten med någon droppe tvål 1–3 gånger dagligen cirka 10-15minuter per gång. Barnet får då en passiv tvättning. Tidigare rekommendationer att spola med vatten eller koksalt under förhuden är inte nödvändigt och dessutom smärtsamt.

Om det är besvärligt att kissa, kan pojken uppmanas att kissa i badvattnet, vilket lindrar.

Smärtlindra med paracetamol eller ibuprofen oralt.

Steroidsalva

Om upprepade besvärliga balaniter och fimosis bör behandling prövas med lokal steroidsalva när balaniten är utläkt, för att förbättra pojkens fimosis och på så vis minska risken för ny balanit. De nuvarande rekommendationerna är stark kortisonsalva. Nya rön antyder att svagare kortisonsalva kan vara lika verksam men fler studier behövs.

Läs mer om att behandla fimosis.

Remiss till specialist

Upprepade balaniter och där pojken fått adekvat behandling med stark steroidsalva, se under stycket ”Behandling”. I dessa fall kan det bli aktuellt med operation.

Akut remiss vid allmänpåverkan med feber och om pojken inte kan kissa.

Uppföljning på BVC

Klinisk avseende pojken.

Information till föräldrarna angående naturalförlopp alltså att balanitproblematiken vanligtvis försvinner när inre förhudsbladet lossnar från ollonet, oftast före 6-7 års ålder. Förebyggande åtgärder och eventuell behandling om recidiv.

Till toppen av sidan