• Du har valt: Kronoberg

Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Tillväxt & utveckling

Kommunikativ utveckling - översikt

Innehåll om barns kommunikation, språk och tal och hur man kan arbeta preventivt för att främja den kommunikativa utvecklingen för alla barn.

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Barnets kommunikations- språk- och talutveckling

  Typisk språkutveckling för barn upp till fem års ålder, språkliga svårigheter och språkstörning.

 • Främja barns språkliga utveckling

  Faktorer som påverkar barns språkliga utveckling och hur man kan främja barns utvecklingen i olika åldrar, material att visa föräldrar och samarbetspartner i arbetet med att främja språklig utveckling.

 • Flerspråkiga barn

  Språkutvecklingen hos barn som talar fler språk än svenska. Råd om föräldrasamtal och när man bör konsultera en logoped.

 • Språkundersökning av flerspråkiga barn

  Metod för språkundersökning och riskfaktorer för språkstörningar hos flerspråkiga barn.

 • Stamning hos barn

  Stamning kan beskrivas som återkommande ofrivilliga störningar i talets flyt. Mellan fem och tio procent av alla barn har haft en period av stamning eller stamningsliknande tal. Tidigt omhändertagande kan vara avgörande för att undvika en negativ stamningsutveckling.

 • Filmer om barns språkutveckling

  Filmer som vänder sig till föräldrar om barns språkliga utveckling.

Mer på Rikshandboken

Språkundersökning och språkscreening

Om den språkliga undersökningen vid de olika nyckelåldrarna och när man ska konsultera och remittera vidare.

Språkundersökning av flerspråkiga barn

Metod för språkundersökning och riskfaktorer för språkstörningar hos flerspråkiga barn.

Till toppen av sidan