• Du har valt: Uppsala län

Hälsobesök

Förslag på innehåll för hälsobesöken i de olika åldrarna. Det nationella barnhälsovårdsprogrammet utgår från varje enskilt barn och familjens behov. Vid behov erbjuds fler besök i hemmet eller på BVC-mottagningen mellan de angivna åldrarna än vad som anges nedan.

Innehåll

Hälsobesök 0 till 6 dagar

Innehåll för hälsobesök för barn 0 till 6 dagar.

Hälsobesök 1 till 3 veckor

Innehåll för hälsobesök för barn 1 till 3 veckor.

Hälsobesök 4 veckor

Innehåll för hälsobesök för barn 4 veckor.

Hälsobesök 6 till 8 veckor

Innehåll för hälsobesök för barn 6 till 8 veckor.

Hälsobesök 3 till 5 månader

Innehåll för hälsobesök för barn 3 till 5 månader.

Hälsobesök 6 månader

Innehåll för hälsobesök för barn 6 månader.

Hälsobesök 8 månader

Innehåll för hälsobesök för barn 8 månader.

Hälsobesök 10 månader

Innehåll för hälsobesök för barn 10 månader.

Hälsobesök 12 månader

Innehåll för hälsobesök för barn 12 månader.

Hälsobesök 18 månader

Innehåll för hälsobesök för barn 18 månader.

Hälsobesök 2,5 till 3 år

Innehåll för hälsobesök för barn 2,5 till 3 år.

Hälsobesök 4 år

Innehåll för hälsobesök för barn 4 år.

Hälsobesök 5 år

Innehåll för hälsobesök för barn 5 år.

Relaterad information

Till toppen av sidan