• Du har valt: Uppsala län
Strategier och kvalitetssäkring - översikt

Svenska barnhälsovårdsregistret, BHVQ

Hur man ska informera föräldrar om barnhälsovårdsregistret, vilka uppgifter som registreras och vad syftet med registret är.

Syfte med registret

Svenska barnhälsovårdsregistret, BHVQ, samlar in data och visar statistik för att regionerna ska kunna arbeta med kontinuerligt förbättringsarbete, verksamhetsutveckling och jämförelser mellan barnhälsovårdscentraler och regioner. Tillgängligheten till barnhälsovården visas för att stötta en jämlik och rättvis barnhälsovård. Statistik på regionnivå finns tillgängligt för alla genom registrets statistikportal: BHVQs utdataportal - Svenska barnhälsovårdsregistret

Informera föräldrar om registret

Innan data om ett barn kan överföras till BHVQ ska föräldern informerats om BHVQ och fått möjlighet att tacka nej till att data överförs. När en region påbörjar anslutningen till BHVQ börjar barnhälsovården informera föräldrar om BHVQ. Det är den centrala barnhälsovårdsenheten som informerar barnhälsovårdssjuksköterskorna om när de ska informera föräldrarna. I vissa regioner har anslutningsprojekten dragit ut på tiden och föräldrar kan ha informerats i flera år innan data överförs. Det är en fördel eftersom regionen då direkt kan se statistik för flera år.

Hur vårdnadshavare ska informeras om BHVQ - BHVQ.se

Information om BHVQ till vårdnadshavare - för utskrift

Användningsområden

Data i registret kan användas för att över en längre tid kunna följa hälsoläget bland svenska barn. BHVQ möjliggör också forskning för att exempelvis studera de olika metoder som erbjuds inom barnhälsovården.

Uppgifter som registreras i BHVQ

BHVQ samlar data från barnets första besök till det sista besöket inom barnhälsovården.

Exempel på uppgifter som registreras i BHVQ är:

  • barnets personnummer
  • barnhälsovårdsbesök
  • tillväxt
  • screeningundersökningar
  • vaccinationer
  • uppgifter om amning och rökning i hemmet
  • om den födande föräldern har erhållit EPDS-screening
  • om föräldrar har erhållit föräldraskapsstöd i grupp eller stöd genom enskilt samtal med den icke födande föräldern.

Alla variabler i BHVQ finns beskrivet i en registerbeskrivning som finns tillgänglig på registrets webbplats:  BHVQ - startsida. Uppgifterna i registret skyddas av hälso- och sjukvårdssekretessen i offentlighets- och sekretesslagen. I sammanställningar som görs går det inte att identifiera uppgifter om enskilda personer. 

BHVQ ingår i systemet för kunskapsstyrning

Till toppen av sidan