• Du har valt: Uppsala län

Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Pediatrik

Buk - översikt

Innehåll om buksmärtor, blod i avföringen, diarré, förstoppning, kräkningar, medellinjebråck, navelbråck, ljumskbråck, rektusdiastas och kolik.

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Buksmärtor

  Ont i magen hos små barn kan ha många orsaker. Även om listan över sjukdomar är lång, så kan över nittio procent av all buksmärta förklaras av icke-organiska orsaker.

 • Blodig avföring

  Blod vid enstaka tillfällen hos ett i övrigt välmående barn kräver inga åtgärder. Vid större mängder av framför allt mörkt blod, och/eller hos barn med påverkat allmäntillstånd bör utredning göras.

 • Diarré hos barn

  Den vanligaste anledningen till diarré är som del i funktionell mag-tarmsjukdom, det vill säga att tarmen är frisk. Infektiösa diarrér är vanligt hos barn och är nästan alltid virusorsakad.

 • Förstoppning

  Förstoppningsbesvär är vanliga hos barn. Här beskrivs symtom, diagnos, differentialdiagnoser, behandling samt när barnet ska remitteras till läkare.

 • Kräkningar

  De allra flesta spädbarn kräks, ofta i samband med måltid. Ibland behöver orsaker till kräkningar utredas och det finns tillfällen då barnet behöver akut läkartillsyn.

 • Medellinjebråck

  Små, oftast oömma resistenser i mittlinjen mellan naveln och bröstbensspetsen. Bråcket beror på en svaghet/öppning i bukväggs-fascians medellinje, där bråcksäcken med bukinnehåll oftast oment (tarmkex), putar ut.

 • Navelbråck

  Bråck inom navelringen, är vanliga i nyföddhetsperioden och även stora bråck försvinner oftast under spädbarnsåret. Navelbråck ger inga smärtor men bråcket syns mer när barnet skriker.

 • Ljumskbråck

  Öppetstående kanal (processus vaginalis) mellan bukhåla och ljumske i vilken bukinnehåll kan tränga ut. Ofta är det intra-abdominellt fett som går ned i bråcksäcken, men det kan också vara tarm och då oftast tunntarm. Ibland kan tarm finnas i bråcksäcken hela vägen ned i pungen.

 • Rektusdiastas

  Rektusdiastas kräver ingen behandling. I samband med att barnets bukmuskulatur blir starkare försvinner diastasen.

 • Spädbarnskolik

  Oro i samband med att spädbarn skriker mycket är en av de vanligaste orsakerna till att nyblivna föräldrar söker hjälp. Efter att medicinska orsaker uteslutits är BHV:s uppgift att ge dessa föräldrar stöd och information.

Mer på Rikshandboken

Undersökning av barnets mage

Palpation och inspektion av buken hos spädbarn och barn över ett år. Hur man undersöker, vad man letar efter, avvikelser och när man ska remittera vidare.

Allergier och intolerans - översikt

Symtom, behandling, råd till föräldrar och uppföljning.

Mat och dryck - översikt

Innehåll om barnets mat och dryck efter amning eller flaskmatning.

Till toppen av sidan