• Du har valt: Uppsala län

Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Hud nyfödda - översikt

Navelinfektion - Omfalit

Förekomst av navelinfektion, omfalit, hur man bedömer och undviker infektion, riskfaktorer, symtom och åtgärder vid infektion.

Definition

Navelinfektion, omfalit, beror på att de bakterier som normalt koloniserar barnet direkt vid födelsen får spridning via navelstumpen. Kärlen i navelstumpen kan utgöra en ingång till barnet som kan få sepsis. Infektionen sitter i eller runt naveln och karaktäriseras av varig sekretion från navelstumpen med omgivande rodnad, svullnad och ömhet i huden.

Förekomst

Navelinfektion är ovanligt efter sjukhusförlossningar där steril avnavling sker. Det är vanligare vid hemförlossningar och ännu vanligare i utvecklingsländer, där man bör använda antiseptisk rengöring, vilket inte behövs vid normala förlossningar på sjukhus i Sverige.

Det är viktigt att naveln och området runt omkring hålls rena och torra. Använd inte bakteriedödande medel på navelstumpen om den inte har infektionstecken. Det kan göra att det tar längre tid för navelstumpen att lossna.

Navelstumpen fälls i genomsnitt vid en veckas ålder, men ibland senare. Efter tre veckors ålder tolkas det som försenad avlossning av navelstumpen, vilket kan bero på immunbristsjukdom, infektion eller anomali, som kan behöva utredas vidare. Man kan underlätta avlossningen av stumpen genom att vika ner blöjan så att stumpen luftas och därmed torkar snabbare.

Riskfaktorer

Barn som har låg födelsevikt, immunbristtillstånd, är födda utanför sjukhus eller utan steril navelhantering har ökad risk för navelinfektion. Risken ökar också vid långvarig vattenavgång, långvarig förlossning, infektion hos modern eller vid navelkateterisering.

Symtom och åtgärd

En mindre mängd klart sekret, utan andra symptom är oftast helt normalt och behöver inte åtgärdas. Om sekretionen kvarstår, trots sedvanlig behandling av navelgranulom, kan det bero på en fistel som funnits sedan fosterstadiet. Detta kan behöva åtgärdas kirurgiskt och remiss till barnläkare eller barnkirurg ska skickas.

Smetig navel tvättas ren med tvål och vatten, torkas sedan torr och luftas. Vid lindrig och lokal infektion kan även klorhexidinlösning användas en till två gånger dagligen.

Blödning från stumpen kan uppstå på grund av en infektion som hindrar koagulationen i navelstumpen och bör kontrolleras med avseende på andra tecken till infektion. En minimal blödning kan också uppkomma när navelstumpen lossnar naturligt.

Till läkare

Om det kommer pus eller var från navelstumpen, eller om huden runt naveln är rodnad, svullen eller öm bör barnet bedömas av läkare snarast. Det gäller också om naveln inte lossnat efter 3 veckor.

Feber, allmänpåverkan, irritabilitet eller dålig aptit kan vara tecken på sepsis och ska hanteras akut på barnklinik.

Till toppen av sidan