• Du har valt: Uppsala län
Neurologi - översikt

Kramper och anfall

Kramper hos barn under ett års ålder kan vara svåra att upptäcka, särskilt om de yttrar sig som snabbt övergående stelhet, slapphet eller blekhet. Korta episoder av sänkt medvetande är inte heller lätt att upptäcka hos dessa barn.

Symtom

Hur kramper eller anfall kan yttra sig:

 • generella ryckningar i hela kroppen
 • plötsliga tonusförändringar eller färgförändringar
 • kortare eller längre medvetandeförluster
 • ryckningar i armar eller ben
 • andningsuppehåll.

Orsak

Orsaker till kramper och anfall:

 • asfyx
 • cerebral skada
 • hypoglykemi
 • andra metaboliska störningar
 • hjärtarytmi
 • ofarliga insomningsryckningar
 • affektanfall: barnet är alltid opåverkat då anfallet gått över
 • epilepsi
 • förgiftningar
 • infektioner (meningit, encefalit).

Åtgärder

När föräldrar berättar om attackvisa förändringar av oklar karaktär ska man ta en grundlig anamnes och vid misstanke om epilepsi eller annan sjukdom planeras utredning.    

Till läkare

Akut till barnklinik eller barnläkare.

Man ska på vida indikationer hänvisa spädbarn till barnläkare när spädbarnet har oklara anfall som upprepar sig eller som barnet tydligt blir negativt påverkat av.

Infantil spasm är ett allvarligt tillstånd som alltid ska handläggas akut på barnklinik. Barnet kan få upprepade sekundkorta spasmer då huvudet nickar framåt och armarna slår först ut och därefter böjs framåt och benen böjs med en ryckning. Barnet blir ofta påverkat och missnöjt.

Till toppen av sidan