• Du har valt: Uppsala län

Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Tillväxt & utveckling

Utvecklingsuppföljning i olika åldrar

Bedömning av barns utveckling vid åldrarna för hälsobesöken: observation, utförande, moment, avvikelser och åtgärder.

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Psykomotorisk utveckling 4 veckor

  Bedömning av barns motoriska, kognitiva och socioemotionella utveckling vid 4 veckors ålder. Moment, utförande, avvikelser och åtgärder.

 • Psykomotorisk utveckling 6-8 veckor

  Bedömning av barns motoriska, kognitiva och socioemotionella utveckling vid 6 till 8 veckors ålder. Moment, utförande, avvikelser och åtgärder.

 • Psykomotorisk utveckling 6 månader

  Bedömning av barns motoriska, kognitiva och socioemotionella utveckling vid 6 månaders ålder. Moment, utförande, avvikelser och åtgärder.

 • Psykomotorisk utveckling 10 månader

  Bedömning av barns motoriska, kognitiva och socioemotionella utveckling vid 10 månaders ålder. Moment, utförande, avvikelser och åtgärder.

 • Psykomotorisk utveckling 18 månader

  Bedömning av barns motoriska, kognitiva och socioemotionella utveckling vid 18 månaders ålder. Moment, utförande, avvikelser och åtgärder.

 • Psykomotorisk utveckling 2,5-3 år

  Bedömning av barns motoriska, kognitiva och socioemotionella utveckling vid 2,5 till 3 års ålder. Moment, utförande, avvikelser och åtgärder.

 • Psykomotorisk utveckling 4 år

  Bedömning av barns motoriska, kognitiva och socioemotionella utveckling vid 4 års ålder. Moment, utförande, avvikelser och åtgärder.

 • Psykomotorisk utveckling 5 år

  Bedömning av barns motoriska, kognitiva och socioemotionella utveckling vid 5 till 6 års ålder. Moment, utförande, avvikelser och åtgärder.

Mer på Rikshandboken

Metoder för utvecklingsuppföljning

Metodik och material för uppföljning av barnets psykomotoriska utveckling i olika åldrar.

Motorisk utveckling - översikt

Undersöka och följa upp barns motoriska förmåga i olika åldrar.

Barns ätutveckling 0-6 år

Om barns ätutveckling från nyfödd till och med förskoleåldern. För att lära sig att äta och dricka behöver barnet utveckla både sin motorik och sensorik.

Utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser

Begrepp och definition av funktionsavvikelser, att upptäcka avvikelser, att möta och främja barns och föräldrars delaktighet, vårdprocess och samordning av insatser.

Till toppen av sidan