• Du har valt: Kronoberg

Referenser - Alkohol och amning

  1. Unicef. Barnkonventionen. 2018.
  2. Magnusson M. Barnhälsovård: att främja barns hälsa. Stockholm: Liber; 2009.
  3. Livsmedelsverket. Ammande – råd om bra mat. Uppsala: 2019.
  4. Philip A, May Ph D et al. Breastfeeding and maternal alcohol use: prevalence and effects on child outcomes and fetal alcohol spectrum disorders. 2016;
  5. Minska risken för plötslig spädbarnsdöd. En vägledning för hälso- och sjukvårdspersonal. Socialstyrelsen; 2014. ISBN 978-91-7555-157-9;
  6. Gibson L, Porter M. Drinking or smoking while breastfeeding and later cognition in children.. Pediatrics;142(2). 2018;
  7. Mennella JA, Carcia-Gomez PL. Sleep disturbances after acute exposure to alcohol in mother´s milk. Alcohol. 2001;25(3):153-158.
  8. Mennella JA.. Regulation of milk intake after exposure to alcohol in mothers´ milk. Clinical and experimental research, 25(4). 590- 593; 2001..
  9. Folkhälsomyndigheten. Motiverande samtal - film.
Till toppen av sidan