• Du har valt: Kronoberg
Strategier och kvalitetssäkring - översikt

Centrala barnhälsovårdsenheternas nationella råd

Om det nationella rådets uppdrag och funktion.

Nationell samverkan i demokratisk anda

Centrala barnhälsovårdsenheters nationella råd (CBHV-rådet), är en gemensam samordnande funktion för de centrala barnhälsovårdsenheterna, med uppgift att bistå dem i att förvalta, följa upp och utveckla det nationella barnhälsovårdsprogrammet

Rådet består av representanter som går omlott och väljs för fyra år i taget. Nya ledamöter utses vid de nationella barnhälsovårdsdagarna och representerar professionerna barnhälsovårdsöverläkare, distriktssköterska, barnsjuksköterska, administratör, psykolog, logoped och dietist. Andra professioner kan adjungeras vid behov. Alla representanter bör arbeta i sin regionala CBHV-enhet under tiden i CBHV-rådet. Det eftersträvas även en jämn geografisk representation bland medlemmar i CBHV-rådet. 

I samband med de nationella barnhälsovårdsdagarna väljs även en valberedning bestående av 2–3 personer, varav en är sammankallande. Det är önskvärt att det finns spridning i professionell tillhörighet i valberedningen. Inför nationella barnhälsovårdsdagar tillser valberedning en process för nominering av kandidater till poster aktuella för inval, via de regionala CBHV-enheterna. Anmälan om kandidatur kan även ske genom egenanmälan. 

CBHV-rådets arbete följs upp årligen på de nationella barnhälsovårdsdagarna och bygger på en nära samverkan i demokratisk anda. 

CBHV-rådet samarbetar med barnhälsovårdens nationella arbetsgrupp (NAG-BHV) regelbundet genom möten och delning av dokument och protokoll. CBHV-rådet bereder frågor för diskussion och hantering i NAG-BHV utifrån deras uppdrag i kunskapsstyrningsorganisationen och att kommunicera med myndigheter. 

Till toppen av sidan