• Du har valt: Kronoberg

Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Om Rikshandboken i barnhälsovård

Använda Rikshandbokens innehåll

Använd gärna Rikshandboken som kunskapskälla. Här finns riktlinjer för hur du får citera och presentera Rikshandbokens texter och bilder.

Bäst att visa direkt från webbplatsen

Eftersom allt material på Rikshandboken är framtaget och anpassat för webben bör det i  möjligaste mån presenteras online från den egna webbplatsen. Materialet på webbplatsen består ofta av flera delar,  som text, bild och länkar till kompletterande information. Detta bildar en helhet som ger största möjliga mervärde till besökaren. 

Texterna på Rikshandboken

Texterna på Rikshandboken är skyddade av upphovsrätten. Det innebär att du gärna får citera delar av innehållet men du får inte använda hela texter i ett eget material. Det ska tydligt framgå att en text kommer från Rikshandboken. Skriv till exempel "Så här står det på Rikshandboken-bhv.se om [ämnet]" eller "Text och bild från Rikshandboken-bhv.se".  

Du kan även skriva ut hela sidor från Rikshandboken. Då får du dem i en utskriftsmall med logotyp, utskriftsdatum, publiceringsdatum och vem som är författare och granskare till texten.

Bilderna på Rikshandboken

De flesta av bilderna på Rikshandboken är upphovsrättsligt skyddade och får inte användas för att illustrera innehåll som inte kommer från Rikshandboken.

Bilderna får inte användas i tryckt material eller i annat material med spridning eller risk för vidare spridning utanför en intern kontext.

Det går bra att använda bilderna i en intern kontext så som i interna utbildningar och presentationer på exempelvis en arbetsplatsträff så länge Rikshandboken tydligt anges som källa, inklusive revideringsdatum. Innehållet i Rikshandboken revideras kontinuerligt så det är viktigt att du håller ditt material uppdaterat. 

Det ska tydligt framgå att bilderna kommer från Rikshandboken.   På sociala medier kan du lägga in en länk till innehållet antingen i texten eller under bilden.

Om du har frågor: kontakta redaktionen.

Skärmdumpar

Sidhuvudet med Rikshandbokens logotyp ska synas om du gör skärmdumpar av webbplatsen. Detta för att skärmdumpen ska visa varifrån materialet kommer och på så sätt sätta det i ett sammanhang. Om du inte får med logotypen i skärmdumpen ange Rikshandboken-bhv.se som källa intill bilden.

Använda Rikshandboken som referens

När du vill ange Rikshandboken som referens, skriver du: www.rikshandboken-bhv.se. Du kan även skriva Rikshandboken-bhv.se i löpande text.

Ange alltid upphovsman till illustrationer och fotografier.

Till toppen av sidan