• Du har valt: Kronoberg

Referenser - Vaccination vid särskilda tillstånd och sjukdomar

 1. Svenska Barnläkarföreningen. Delföreningen för allergi och lungmedicin. Barnallergisektionens riktlinjekommitté. Vaccination vid allergisk sjukdom - Barnläkarföreningen (pdf) Svenska barnläkarföreningen;2024       
 2. Folkhälsomyndigheten. Vaccination av för tidigt födda barn - rekommendation. Stockholm: Folkhälsomyndigheten; 2024.
 3. Folkhälsomyndigheten. Vaccinationsprogram för barn. Stockholm: Folkhälsomyndigheten; 2022.
 4. Svenska barnläkarföreningen. Svensk neuropediatrisk förening. Medicinskt vårdprogram, Downs syndrom. Svenska barnläkarföreningen; rev 2022.
 5. Svenska barnläkarföreningen. Pediatrisk hematologi och onkologi. Vaccinationer vid barncancer. Svenska barnläkarföreningen; 2020.
 6. FASS. LIFs läkemedelsinformationsdokument, FASS-text för Beriglobin. LIFs läkemedelsinformationsdokument; 2018.
 7. Folkhälsomyndigheten. Fördjupad information om vaccination mot rotavirus. Folkhälsomyndigheten; 2019.
 8. Region Stockholms Läkemedelskommittés Expertgrupp för vaccinationer. Hur kan vaccinationer kombineras?. Stockholm: Janus info; 2023.
 9. FASS. FASS-text för Synagis. LIFs läkemedelsinformationsdokument; 2023.
 10. Folkhälsomyndigheten. Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos. Stockholm: Folkhälsomyndigheten; 2022.
 11. Karolinska Universitetssjukhuset. Barn med hiv i Sverige. Stockholm: Barnhivcentrum; 2019.
 12. Svenska läkaresällskapet. Referensgruppen för antiviral terapi. Profylax och behandling av hivinfektion vid graviditet. Svenska läkaresällskapet; 2017.
 13. Svenska barnläkarföreningen. Vårdplaneringsgruppen för pediatrisk hematologi.. Vårdprogram sickelcell anemi. Svenska barnläkarföreningen; 2022.
 14. Svenska barnläkarföreningen. Vårdplaneringsgruppen för pediatrisk hematologi. Mini-vårdprogram för thalassemi. Svenska barnläkarföreningen; 2020.
 15. Svenska barnläkarföreningen. Vårdplaneringsgruppen för pediatrisk hematologi. Vårdprogram splenectomi. Svenska barnläkarföreningen; 2022.
Till toppen av sidan