• Du har valt: Sörmland
Hälsobesök

Samtalsguide - något av de första besöken på BVC

Förslag på frågor att samtala om med föräldrarna under något av de första besöken på BVC.

Det är viktigt att man vänder sig till båda föräldrarna under besöket och fångar upp bådas frågor och funderingar. Frågorna nedan är förslag. Man samtalar givetvis utifrån sin egen erfarenhet, kunskap och föräldrarnas behov.

Exempel på frågor till båda

 • Hur har ni haft det sen sist?
 • Tycker ni att ni hunnit prata och smälta något av det ni varit med om tillsammans?
 • Hur tror ni att det kommer att bli eller hur har det blivit när en av er börjar eller har börjat arbeta och den andra är föräldraledig? (Om så är fallet)
 • Hur ser ni på era uppgifter som föräldrar?
 • Har ni fått någon grundläggande rytm i familjen?
 • Tycker ni att ni börjat lära känna barnet? Kan ni beskriva hur barnet är?

Exempel på frågor till icke-födande förälder

 • Har du börjat jobba (annan sysselsättning)? Hur känns det? Hur ser din tid med barnet ut?
 • Hur ser er uppdelning ut hemma kring skötseln av barnet? Har du några uppgifter som är dina?
 • Hur går det att trösta barnet, när det behövs. Har du några egna knep?
 • Är du själv med barnet någon gång? Hur känns det?
 • Är det något du är orolig eller extra glad över?
 • Är det något som varit svårt hittills och vad tycker du har varit roligt i föräldraskapet?

 

Till toppen av sidan