• Du har valt: Sörmland

Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten

Livsvillkor & levnadsvanor

Översiktssida för innehåll om skydds- och riskfaktorer, levnadsvanor, barnsäkerhet, barn som riskerar att fara illa, för tidigt födda barn, barn som nyligen kommit till Sverige, barn som är adopterade eller bor i familjehem.

Innehåll

Visa innehåll som:
Till toppen av sidan