• Du har valt: Sörmland
Barn som riskerar att fara illa - översikt

Intyg vid risk för könsstympning

Till vederbörande

Könsstympning (även kallat omskärelse) av flickor avser alla ingrepp som syftar till att ändra eller skada en flickas yttre könsorgan. Det finns inga medicinska fördelar med könsstympning. Ingreppet leder till bestående skador på könsorganen och påverkar flickors hälsa negativt.

Många flickor lider dagligen av smärta och andra psykiska och kroppsliga problem av könsstympning. Senare i livet kan könsstympning också öka riskerna vid förlossning för både modern och barnet som föds.

Könsstympning av flickor orsakar en försämrad hälsa, bland annat genom:

  • Kraftig blödning i underlivet.
  • Infektioner i urin och könsorgan.
  • Svårigheter med att kissa, inklusive smärta och att urinen inte kan rinna fritt.
  • Svårigheter vid menstruationen, inklusive smärta och att blodet inte kommer ut.
  • Andra smärttillstånd i könsorganen, inklusive smärtsamma ärr.
  • Svårigheter att genomgå nödvändiga medicinska undersökningar och hälsokontroller.
  • Komplikationer vid förlossning som kan utgöra livsfara, framför allt om denna inte sker på modern förlossningsavdelning.

Könsstympning/omskärelse av flickor är olagligt i Sverige. Detta gäller även om ingreppet sker utomlands på en flicka som är bosatt i Sverige. Enligt svensk lag (1982: 316) är maximalt straff för att stödja eller vara behjälplig vid könsstympning, 10 års fängelse och minimistraffet är 2 års fängelse.

Ovanstående intygas av ansvarig specialistsjuksköterska/läkare på barnavårdscentralen

 

Signatur och titel

 

Kontaktuppgifter och arbetsplats/ stämpel

Till toppen av sidan