• Du har valt: Sörmland

Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Bemötande inom barnhälsovården - översikt

Råd och bemötande vid funktionsnedsättning

Man kan behöva anpassa råd och stöd till människors olika livssituationer. Till exempel personer med funktionsnedsättning. Här finns länkar till information om bemötande av olika slags livsvillkor.

Till toppen av sidan