• Du har valt: Sörmland

Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Metoder och riktlinjer

Föräldraskapsstöd i grupp - översikt

Innehåll om föräldraskapsstöd i grupp. Metodhandledning och förslag på innehåll till de olika föräldraträffarna.

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Mål och syfte med föräldraskapsstöd i grupp

  Föräldraskapsstöd i grupp är en metod för att främja barns uppväxtvillkor. Här beskrivs syfte och mål i den nationella strategin.

 • Förberedelser inför att leda föräldragrupper

  Förslag på struktur, sammansättning och inbjudningar för föräldragrupper. Hur man kan använda sig av teman samt hur man praktiskt förbereder föräldrastöd i grupp.

 • Att leda föräldragrupper

  Hur man kan starta, leda och avsluta en föräldragruppsträff och skapa trygghet och delaktighet i föräldragruppen.

 • Föräldragrupp: första träffen och tema omställning

  Presentation av föräldragrupper på BVC, hur man kan skapa trygghet och delaktighet i gruppen och starta med tema: Omställning.

 • Föräldragrupp: vardagsliv - sömn

  Introduktion till temat, förslag på frågor att diskutera, material, hjälpmedel för föräldraträffen och tips på fördjupning.

 • Föräldragrupp: vardagsliv - skärmvanor

  Syftet med temat är att erbjuda föräldrar tid för att reflektera över familjens skärmanvändning. Förslag på diskussionsfrågor, länkar till lämpligt material och tips på fördjupning.

 • Föräldragrupp: vardagsliv - balans i vardagen

  Barnets vardag och relationerna i familjen utgör barnets uppväxtmiljö. Hur kan vardagen fungera så bra som möjligt utifrån familjens förutsättningar och behov?

 • Föräldragrupp: vardagsliv - alkohol och tobak

  Introduktion, förslag på frågor att diskutera, material, hjälpmedel och tips på fördjupning.

 • Föräldragrupp: föräldrar tillsammans

  Syfte och introduktion till temat, diskussionsfrågor, hjälpmedel och material till föräldraträffen samt länkar till fördjupningsmaterial.

 • Föräldragrupp: mat

  Syfte och introduktion till temat om mat, förslag på diskussionsfrågor, material och hjälpmedel att använda på gruppträffen.

 • Föräldragrupp: barns utveckling

  Tillsammans med gruppledaren får föräldrarna i detta tema reflektera över barnets utveckling, främst den motoriska och språkliga utvecklingen, men även över vad som är en säker och utvecklande miljö.

 • Föräldragrupp: samspel och anknytning

  Tema för föräldragruppsträff som syftar till att ge ökad förståelse för barns behov och samtidigt stärka föräldrarna i deras föräldraförmåga. Förslag på diskussionsfrågor, hjälpmedel och material för gruppträffen.

 • Digitala föräldragrupper

  Metodstöd för digitala föräldragrupper. Instruktioner till gruppledare och förslag på olika teman som kan användas i valfri ordningsföljd med bild, text och ljudfiler.

Mer på Rikshandboken

Individuellt föräldraskapsstöd - översikt

Stödjande samtal till nyblivna, nedstämda mammor, bedömning och stöd vid föräldrastress, råd till föräldrar om att trösta barn, spädbarnsmassage och familjerådgivning.

Barnsäkerhet - översikt

Hur man skapar en säker miljö för barn.

Till toppen av sidan