• Du har valt: Sörmland

Referenser - att leda föräldragrupper

  Källhänvisning

  • Statens Folkhälsoinstitut (2009). Att växa som föräldragruppsledare - ett handledningsmaterial.
  • Lefevre Å (2016) Avhandling. Groupbased parental support in child health care. Development and evaluation of a group leadership course for nurses.
  • Susan Wheelans teorier om gruppers utveckling och gruppledarskap. Att skapa effektiva team: en handledning för ledare och medlemmar (2013) Susan A Wheelan
  • En nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd. Regeringskansliet. Socialdepartementet.
  • God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik. (Prop. 2017/18:249) Regeringskansliet.
  Till toppen av sidan