• Du har valt: Sörmland
Strategier och kvalitetssäkring - översikt

Svenska barnhälsovårdsregistret, BHVQ

Svenska barnhälsovårdsregistret, BHVQ, är ett nationellt kvalitetsregister vars mål är en jämlik och rättvis barnhälsovård för alla barn i Sverige.

Uppgifterna i registret används som underlag för ett kontinuerligt förbättringsarbete, för verksamhetsutveckling och för forskning.

Syftet med registret är att kontinuerligt kunna:

  • förbättra kvaliteten på dagens barnhälsovård
  • följa täckningsgraden i den svenska barnhälsovården utifrån principen om alla barns rätt till hälsovård och alla barn och föräldrars rätt till undervisning om barnhälsovård
  • vidareutveckla och evidensbasera de metoder och arbetssätt som ska användas i framtiden
  • göra jämförelser över landet
  • följa utvecklingen av och förändringar i hälsoläget bland barn nationellt, regionalt och lokalt
  • beskriva verksamheten med hjälp av gripbara mått för den politiska styrprocessen.

 

Till toppen av sidan