• Du har valt: Sörmland

Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Buk - översikt

Blodig avföring

Blod vid enstaka tillfällen hos ett i övrigt välmående barn kräver inga åtgärder. Vid större mängder av framför allt mörkt blod, och/eller hos barn med påverkat allmäntillstånd bör utredning göras.

Definition

Blodiga strimmor i avföringen som uppträder vid enstaka tillfällen är vanligt hos spädbarn.

Symtom

Blodet är ofta färskt, rött och ses i utkanten av avföringen, men ibland kan blodet också vara lite mörkare och mer blandat med avföringen. Ju ljusare blod desto kortare tid har det funnits i bajset, det vill säga kommer då ofta från små, tunna blodkärl direkt innanför analöppningen. Man kan också se mörkare blod, ibland i lite större klumpar, och då inte sällan med slem. Detta är så gott som alltid ofarligt, beror ytterst sällan på någon sjukdom och det rör sig i själva verket om ytterst små blodmängder.

Diagnos

Blod vid enstaka tillfällen/under kortare tidsperiod hos ett i övrigt välmående barn kräver inga åtgärder. Så små blödningskällor som det då handlar om är svåra att påvisa.

Vid större mängder av framför allt mörkt blod, och/eller hos barn med påverkat allmäntillstånd bör utredning göras. En ovanlig orsak kan vara en blödande Meckels divertikel.

Vid invagination är blod i avföringen ett sent tecken och ses endast hos för övrigt redan allmänpåverkade barn. Koagulationsrubbningar som debuterar med rektala blödningar är ovanliga.

Behandling

Vid mer än enstaka blodstrimmor i bajset, upp till några veckor hos ett i övrigt välmående barn, rekommenderas extra läkarbedömning på BVC. Oftast behövs ingen annan åtgärd än undersökning och information Om besvären blir mycket långdragna eller barnet har andra symtom, kan komjölksfri ersättning eller komjölksfritt till ammande mamma provas. Oftast upphör dock blödningarna ändå

Blodig avföring i förskoleåldern och äldre barn kan också på samma sätt orsakas av småkärlsblödningar, men här är det vanligare än under spädbarnstiden med infektiösa enteriter, blödande polyper och inflammatorisk tarmsjukdom. Om barnet är allmänpåverkat rekommenderas akut bedömning, annars i första hand undersökning på vårdcentralen och eventuell remiss vidare. Den vanligaste orsaken till små färska blodstrimmor är förstoppning.

Till toppen av sidan