• Du har valt: Sörmland

Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Hjärta - översikt

Blåsljud på hjärtat

Blåsljud kan höras både hos helt friska barn och hos barn med hjärtsjukdom. Vid minsta tvekan om vilken typ av blåsljud det rör sig om behöver utredningen kompletteras med till exempel ultraljud, eller bedömas av erfaren barnläkare.

Vad är blåsljud?

Som blåsljud eller biljud betecknas de ljud som uppkommer i hjärtat i samband med att blodet pumpas genom hjärtat. Dessa ljud kan höras när man lyssnar över bröstkorgen, vanligtvis med hjälp av stetoskop.

Normalt hjärta. Illustration.

Fysiologiska blåsljud

Fysiologiska blåsljud är ljud som uppstår utan att det finns någon anatomisk avvikelse i hjärtat. Dessa uppkommer antingen vid blodets passage ut genom hjärtklaffarna eller genom blodets flöde i andra delar av hjärtat och den centrala cirkulationen, se bilden av det normala hjärtat.

Dessa normala blåsljud kan kallas fysiologiska eller funktionella. Sådana blåsljud hörs oftare hos barn än hos vuxna, sannolikt på grund av att bröstkorgsväggen är tunnare hos barn och blåsljuden därför fortleds bättre. Blåsljuden varierar vanligtvis vid lägesändring (liggande-sittande-stående) och vid ändrad aktivitet. De hörs oftast tydligare då barnet har feber, både på grund av snabbare flöde och ändrad volym. Blåsljuden är vanligtvis typiska och ofta kan man bara genom att lyssna på barnets hjärta avgöra att det rör sig om ett typiskt normalt blåsljud. Någon ytterligare utredning är då inte nödvändig.

Förmågan att känna igen ett normalt blåsljud är naturligtvis beroende av erfarenhet, både av friska barn och i synnerhet av barn med hjärtsjukdom

Blåsljud hos barn med hjärtsjukdom

Blåsljud förekommer ofta vid olika hjärtfel, till exempel vid förträngningar av olika klaffar eller hål i skiljeväggen mellan kamrarna. Dessa blåsljud är vanligtvis kraftigare än de fysiologiska blåsljuden. Ofta kan en erfaren läkare ställa en diagnos med ledning av blåsljudets karaktär, men vidare utredning görs alltid.

Handläggning

Vid minsta tvekan om vilken typ av blåsljud det rör sig om behöver utredningen kompletteras med till exempel ultraljud för att säkert fastställa om barnets hjärta är friskt eller om det föreligger någon hjärtsjukdom.

Därför ska barn med följande blåsljud på hjärtat undersökas av barnläkare:  

  • Alla blåsljud hos spädbarn under 6 månader (systoliskt eller diastoliskt)
  • Blåsljud kombinerat med cyanos, andningsbesvär, dålig tillväxt eller svaga femoralispulsar.
  • Blåsljud hos till synes friska barn över 6 månader, men där blåsljudet hörts vid flera undersökningstillfällen oberoende av infektion eller feber.
  • Diastoliskt blåsljud.
  • Blåsljud av sträv karaktär.
  • Blåsljud med ovanlig lokalisation.

Till toppen av sidan