• Du har valt: Sörmland

Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Hjärta - översikt

Hjärtklappning och extraslag

Känslan av hjärtklappning eller oregelbundna hjärtslag oroar ofta, men är som regel ofarligt. Det finns dock enstaka fall av svårare rytmrubbningar hos småbarn där man kan behöva remittera akut.

Normalvariation

Som grund för sin bedömning är det viktigt att veta den normala hjärtfrekvensen i olika åldrar och att variationen är stor – se avsnitt om undersökning av hjärta.

Hjärtklappning

Barn kan plötsligt få hjärtklappning utan att de känner sig dåliga eller att det syns utanpå. Däremot kan de bli oroliga när hjärtat rusar iväg. Oftast finns ingen tydlig orsak. Denna form av hjärtklappning utan andra besvär går som regel över inom 10 minuter och är helt ofarlig även om den kan återkomma då och då. Om det anamnestiskt framkommer att barnet i samband med hjärtklappning antingen mår illa, kallsvettas, blir andfådda, har ont i bröstet eller får oregelbunden puls vid kroppsansträngning bör dock barnläkarbedömning alltid göras.

Extra eller överhoppade hjärtslag

Äldre barn upplever ibland att hjärtat slår en volt, eller bankar hårt. Om man känner på pulsen eller lyssnar på hjärtat verkar det som hjärtat ibland hoppar över något eller några slag. I det efterföljande hjärtslaget, efter en liten paus, är då hjärtat fyllt med större volym och gör ett kraftigare slag som barnet känner. Ibland kommer sådana hjärtslag tätare under en kort period. Som regel märks de oregelbundna hjärtslagen vid vila men försvinner om barnet springer eller anstränger kroppen på annat sätt. Barnen är pigga, orkar som vanligt och har inga andra symtom.

Sinusarytmi (andningskorrelerad frekvensvariation)

Många barn har en puls som varierar mycket mellan in- och utandning (så kallad respiratorisk arytmi eller sinusarytmi), vilket är en normalvariant. Hjärtfrekvensen ökar då vid inandning och sjunker vid utandning.

Dessa ovanstående tillstånd är helt ofarliga och det finns inget samband med hjärtfel eller hjärtsjukdom. Barnen kan leka och idrotta, bada och vara med i gymnastiken lika mycket som alla andra.

Avvikelser, sjukdomstillstånd

Det är ovanligt att ett barn har hjärtklappning just vid besöket på BVC. Om föräldrar ringer om denna typ av besvär bör de i första hand hänvisas till vårdcentral eller akutmottagning, beroende på allvarlighetsgrad och lokal rutin.

Små barn med för åldern snabb puls, som har diffusa symtom som matleda och trötthet, om det inte finns någon annan uppenbar förklaring, bör alltid bedömas vidare av barnläkare.

I mycket sällsynta fall kan spädbarn och småbarn få en svårare form av paroxsmal takykardi med puls på 200 slag per minut eller mer. Om denna håller i blir barnet efter en stund blekt, kallsvettigt och vill inte äta. Detta kan leda till hjärtsvikt och bör remitteras akut.

Till toppen av sidan