• Du har valt: Sörmland
Hud nyfödda - översikt

Halvsidig rodnad - Harlequin-fenomen

Halvsidig rodnad förekommer hos cirka 10 procent av alla nyfödda. Fenomenet är ofarligt och övergående.

Symtom och orsak

Harlequin-fenomen eller halvsidig rodnad, är ett godartat, övergående tillstånd där ena sidan av kroppen plötsligt rodnar eller växlar i färg, med en skarp gräns i medellinjen. Det förekommer hos cirka 10 procent av friska, nyfödda barn. I mörk hud blir rodnaden mindre framträdande och i mycket mörk hud är den svår att se. Tillståndet är helt godartat, men kan oroa föräldrarna. I ljus hud kan fenomenet se dramatiskt ut.

Färgväxlingen kan utlösas av att barnet läggs i sidoläge med rodnad av den del av kroppen som ligger nedåt. Färgväxlingen bleknar och försvinner vanligtvis inom loppet av 30 sekunder till 20 minuter. Barnet är i övrigt opåverkat. Tillståndet är vanligast mellan 2–5 dygns ålder, men förekommer upp till tre veckors ålder.

Orsaken till tillståndet är inte helt klarlagt, men bedöms bero på omognad i regleringen av blodgenomströmningen i hudens ytliga blodkärl. Tillståndet är vanligare hos för tidigt födda barn.

Bedömning på BVC

Informera föräldrarna om diagnosen och om förväntat förlopp.

Remiss till barnläkare

I följande fall ska barnet remitteras till barnläkare:

  • Vid osäkerhet om det verkligen rör sig om Harlequin-fenomen, kan man skicka remiss till barnläkare, samt be att föräldrarna tar ett foto på hur det ser ut som de tar med sig till besöket hos barnläkare.
  • Om barnet har olikfärgade kroppshalvor hela tiden, ska remiss skickas till barnläkare, eller hudläkare, för bedömning. Möjliga differentialdiagnoser är kärlmissbildning eller kärltumör.
  • Om tillståndet fortsätter efter 1 månads ålder skickas remiss till barnläkare.

Diagnos

Föräldrarnas beskrivning räcker vanligtvis för att ställa diagnosen.

Behandling

Ingen behandling är nödvändig vid halvsidig rodnad hos nyfödda barn.

Till toppen av sidan