• Du har valt: Sörmland

Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Neurologi - översikt

Det nyfödda barnets reflexer

Det fullgångna nyfödda barnet har flera reflexer, som till exempel sug- och sökreflexer. Många reflexer utvecklas hos barnet redan innan födseln och andra uppkommer först efter födseln. Prematurfödda barn har inte alla reflexer utvecklade vid födseln.

Barnets reflexer

En reflex är en automatisk reaktion på ett visst stimuli som många gånger syftar till att på ett snabbt sätt skydda barnet från fara men också för att tillgodose livsviktiga behov.

Friska barn föds med ett antal reflexer som kan utlösas på ett bestämt sätt. Många av dessa reflexer försvinner normalt efter hand. Hos barn med hjärnskador kan dock reflexerna finnas kvar eller vara avvikande. Man kan vid neurologisk undersökning av spädbarnet finna avvikelser i reflexmönstret som kan leda till misstanke om till exempel cerebral pares.

Sugreflexen

Sugreflexen finns redan under fosterstadiet och man kan med ultraljud se barnet suga på sin tumme. Bedöms bäst genom att fråga om barnets sugförmåga när det äter, med eller utan trötthetstecken.

Sökreflexen

Sökreflexen hjälper barnet att söka efter mammans bröstvårta. Om man rör barnets kind med ett finger kommer det att vända huvudet åt det hållet.

Babkinreflexen

Om man trycker ett finger lätt mot barnets handflata, öppnar barnet munnen. Man kan stimulera sugandet vid amning genom att massera barnets handflata. Babkinreflexen försvinner vid ungefär 3–4 månaders ålder.

Mororeflexen

Mororeflexen kallas också omklamringsreflexen. Den utlöses av en hastig rörelse- eller lägesförändring eller av plötsligt högt ljud. Barnet slår ut med både armar och ben för att sedan föra dem samman till utgångsläget. Reflexen fyller egentligen ingen funktion, men samma reflex finns hos apungen som snabbt kan klamra sig fast vid föräldern.

Barnet ska bedömas av barnläkare om reflexen inte kan utlösas eller är ensidig. Den ska vara helt borta senast vid 6 månaders ålder, annars ska också bedömning ske.

 Undersök så här: Huvudet ska hållas strikt i medellinjen. Håll barnet med krum rygg i ryggläge med en hand under rygg-säte, den andra under huvudet. Släpp huvudet hastigt några centimeter. Är svaret svårtydbart, lägg barnet på rygg, lyft barnet något i händerna och släpp händerna. Barnet ska först slå ut med armarna, sträcka fingrarna och abducera i axelleden (utslagsfasen)och därefter adducera i axelleden (omklamringsfasen).

Tonisk nackreflex 

Tonisk nackreflex innebär att när barnet ligger på rygg med huvudet vridet åt höger kommer även höger arm och höger ben ligga utsträckta på höger sida, medan motsatt arm och ben böjs. Om man vrider barnets huvud åt andra hållet ska armar och ben följa med utsträckta, medan motsatt arm och ben böjs. Reflexen försvinner vid 3–4 månaders ålder.

Handgripreflexen

Handgripreflexen kallas också palmarreflexen. Den undersöks genom att från lateralsidan föra in en penna eller ett finger i barnets hand. Undvik att samtidigt trycka mot handryggen vilket kan utlösta extensorreflex. Normalt svar för fullgångna är att muskulaturen i såväl fingrar som över- och underarmar aktiveras. Underburna har svagare gripreflex och den kan helt saknas vid extrem underburenhet. Reflexen försvinner vid cirka tre-fyra månaders ålder då barnet börjar gripa viljemässigt.

Tågripreflexen

Undersöks genom att trycka tummarna mot fotsulan strax nedanför tårna. Normalt svar är att samtliga tår flekteras. Reflexen kan i regel utlösas även hos underburna barn men kan också saknas. Den kan vara svag de första två dygnen och saknas helt vid apatisymtom.  Observera eventuella asymmetrier. Observera att tågripreflexen kan utlösas vid felaktigt utförd Babinski. Kan vara svag eller saknas vid ryggmärgsskada. Reflex försvinner vid 8–10 månaders ålder vilket är nödvändigt för att barnet ska kunna ställa sig upp och stå stadigt.

Babinskireflexen

Babinskireflexen / Babinskis tecken föreligger normalt hos spädbarn upp till cirka ett års ålder som uttryck för ett omoget nervsystem. Den uppträder ett par dagar efter födelsen. Babinskis tecken innebär att barnet spretar med tårna och stortån kan peka uppåt om man med fingret stryker längs den yttre delen av fotsulan från hälen till tårna. Reflexen försvinner när barnet börjar stå på foten.

Gångreflexen

Om man håller upp barnet och låter fötterna beröra ett fast underlag utlöses en gångreflex. Barnet lyfter den fot som vilar mot underlaget och sätter ner den andra foten som lyfts och så vidare. Normalt utlöses flera steg. Avsaknad av reflexen kan vara uttryck för cerebral påverkan liksom ryggmärgsskada. Reflexen försvinner så småningom och ersätts av ett aktivt försök att gå om man håller barnet upprätt under armarna kring sex månaders ålder.

Relaterad information

Developmental reflexes
Film - En översikt om barnets medfödda reflexer (på engelska)

Föräldrainformation 1177 - Nyföddhetsreflexer

 

Till toppen av sidan