• Du har valt: Sörmland

Referenser - Kramper och anfall

  1. Norgren S, Ludvigsson J, Norman M. Akut pediatrik. Liber; 2019
  2. Information från Läkemedelsverket 2019; 30 (3)  https://snpf.barnlakarforeningen.se/wp-content/uploads/sites/4/2020/01/tjugoepilepsirek.pdf
  3. Jägervall M, Lundberg J. Barnneurologi. 2017.
  4. Infantile spasm, Norska barnläkarföreningen, Helsebiblioteket 
Till toppen av sidan