• Du har valt: Sörmland

Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Neurologi - översikt

Sprittighet och skakighet

Om orsak, åtgärder till sprittighet och skakighet hos barn och när barnet ska till läkare.

Barnet spänner sig och skakar i armar och ben när man tar i hen eller stimulerar på andra sätt.

Sprittighet som snabbt går över har sällan samband med låga kalcium- eller glukosnivåer i blodet. Sådan sprittighet har inte heller samband med hjärnskador eller kramper.

Orsak

Oftast en normalvariant som kan finnas från födseln och under de första veckorna. Vid frånvaro av andra sjukdomstecken är sprittighet inget allvarligt fenomen. Långa perioder av sprittighet eller skakighet kan ha neurologisk eller metabol orsak.

Åtgärder

Hantera barnet mjukt och försiktigt. Håll hen gärna i lätt hopböjt läge och undvik att plötsligt lägga hen på rygg.

Till läkare

Om barnet har långa perioder av skakighet eller sprittighet ska barnläkare konsulteras. Om barnet är slött eller har kramper/anfall är indikationen akut.

Till toppen av sidan