• Du har valt: Sörmland

Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Skelett och muskler - översikt

Höga fotvalv

Om orsaker till höga fotvalv hos barn och när läkare ska undersöka barnet.

Definition

Högt fotvalv (pes cavus) är motsatsen till plattfothet. Någon objektiv definition av tillståndet finns inte. Höga fotvalv är ofta nedärvt från föräldrarna och ger ibland besvär med smärta och trötthetskänsla från foten vid belastning, oftare än vid plattfothet.

Diagnos

En yttre observation av fotens utseende fastställer tillståndet. En orsak till höga fotvalv kan vara en bakomliggande neurologisk sjukdom (CP, ryggmärgsbråck, Charcot- Marie-Tooth etc.). För att utesluta detta är det viktigt att man gör en utvärdering av nervfunktionen i benet. Undersökningen bör fokusera på eventuella känsel- och funktionsrubbningar, muskelatrofier och onormala reflexer. Man bör vara extra uppmärksam om fotvalven successivt blir högre under tillväxten.

Behandling

Vid påtagligt höga fotvalv, i synnerhet med närvaro av subjektiva besvär, ska barnet undersökas av barnläkare och/eller barnortoped. Om de höga fotvalven utvecklats under uppväxten bör man vara extra uppmärksam. Vid besvär med smärta och trötthetskänsla vid belastning kan man prova ortopediska inlägg, ofta med god effekt. I uttalade fall görs en operation för att minska fotvalvens höjd, detta sker tidigast i skolåldern.

Till toppen av sidan