• Du har valt: Sörmland

Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Skelett och muskler - översikt

Insatser och åtgärder vid skallasymmetri och torticollis

Om insatser och åtgärder vid skallasymmetri och torticollis vid olika åldrar.

Barnets ålder 5-7 dagar: Hembesök/Första besök

För alla

För alla vid behov

För alla

För alla vid behov

För alla vid behov

Barnets ålder 2-4 veckor*

För alla

För alla vid behov

För alla

Råd till alla föräldrar:

 • Fortsatt främjande information.
 • Visa bilder i föräldrabroschyr: 
  Informationsbroschyr till småbarnsföräldrar
 • Ligger barnet på mage när det är vaket?
 • Visa variationer av magläge för föräldrarna.
 • Fungerar lägesändringar av huvudet?

För alla vid behov

Misstänkt lägesbetingad skallasymmetri:

För alla vid behov

Vid oklar orsak eller utebliven förbättring:

Barnets ålder 5-8 veckor*

För alla

För alla vid behov

För alla

Råd till alla föräldrar:

 • Fortsatt främjande information.
 • Visa bilder i Förebygga platt eller sned huvudform hos barn 
 • Ligger barnet på mage när vaken? Visa variationer av magläge för föräldrarna.
 • Fungerar lägesändringar av huvudet?
 • Rör barnet huvudet åt båda hållen?
 • Har barnet en favoritsida?

För alla vid behov

Misstänkt lägesbetingad skallasymmetri:

Om nyupptäckt:

Uppföljning

 • Fungerar insatser enligt respektive åtgärdsprogram?
 • Vid förbättring, och utan misstanke om torticollis, sedvanlig uppföljning på BHV med två veckors intervall.

För alla vid behov

Vid oklar orsak eller utebliven förbättring:

Barnets ålder 2-6 månader*

För alla

För alla vid behov

För alla

Råd till alla föräldrar:

 • Fortsatt främjande information.
 • Visa bilder i Förebygga platt eller sned huvudform hos barn - information till föräldrar
 • Ligger barnet på mage när hen är vaken? Visa variationer av magläge för föräldrarna.
 • Fungerar lägesändringar av huvudet?
 • Hur håller barnet sitt huvud i sittande, lutar barnet sitt huvud åt något håll?
 • Rör barnet huvudet åt båda hållen?
 • Har barnet en favoritsida?

För alla vid behov

Misstänkt lägesbetingad skallasymmetri:

Om nyupptäckt:

 • Fördjupad kartläggning av skydds- och riskfaktorer (till exempel tid i bilstol etcetera.)

Uppföljning:

 • Fungerar insatser enligt respektive åtgärdsprogram?
 • Vid enbart platt bakhuvud: Fortsatt omhändertagande på BHV genom åtgärder anpassade till barnets ålder, behov och motoriska funktion.
 • Ökad mängd avlastning vid skallasymmetri. Uppföljning på BHV efter två till tre veckor.

 

För alla vid behov

Vid oklar orsak eller utebliven förbättring:

OBS!

 • Vid stagnation av platt bakhuvud, misstanke om till exempel kraniosynostos, syndrom remiss till barnspecialist.
 • Om osäker orsak ge extra tid till BHV-läkare snarast.

Barn med torticollis, nedsatt eller asymmetrisk nackrörlighet, favoritsida, skev lägesbetingad skallasymmetri och inte enbart platt bakhuvud: 

Barnets ålder 7-12 månader*

För alla

För alla vid behov

För alla

Råd till alla föräldrar:

För alla vid behov

Misstänkt lägesbetingad skallasymmetri:

 • Vid lägesbetingad skallasymmetri bör tillståndet vara i förbättringsfas eller oförändrat om det är en mindre avvikelse.

För alla vid behov

Vid oklar orsak eller utebliven förbättring:

 • Barn med CMT ska vara återställda eller vara i kontakt med fysioterapeut.

Till toppen av sidan