• Du har valt: Sörmland

Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Skelett och muskler - översikt

Rakit

Rakit kan finnas hos barn från utvecklingsländer eller hos barn från familjer med strikta dieter och otillräcklig D-vitaminprofylax, vid malabsorption och hos prematura barn.

Definition

Rakit, kallades tidigare engelska sjukan, beror på bristande mineralisering av det växande skelettet, till följd av för lågt intag av kalk, vitamin D eller för liten exponering för solljus.

Rakit är numera ovanligt i Sverige eftersom alla barn rekommenderas vitamin D-profylax i form av D-droppar. Det kan dock förekomma vid strikta dieter, otillräcklig vitamin D-profylax eller malabsorption beroende på annan bakomliggande orsak, såsom glutenintolerans eller cystisk fibros. Prematurfödda barn och barn som inte exponeras för solljus har också en ökad risk.

Läs mer på Rikshandboken om D-vitamin

Symtom och diagnos

Vid rakit blir de skelettdelar som påverkas mjuka och ojämna. Typiskt hos barn med rakit är ojämnheter framtill på revbenen vid brosk-benövergången, så kallad rosenkrans. Barnen kan ha dubbla malleoler, det vill säga en extra uppdrivning ovanför mediala malleolen som ger ett intryck av dubblering. En liknande uppdrivning kan ses vid handlederna. Skallen kan kännas mjuk och elastisk, så kallad kraniotabes. Barnen är ofta hjulbenta och har lättare att få benbrott. Allmänna symptom som dålig tillväxt och muskelsvaghet kan också ses hos barn med rakit.

Behandling

Barn med misstänkt rakit ska omgående remitteras till barnläkare för utredning, diagnos och behandling.

Till toppen av sidan