• Du har valt: Uppsala län

Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Bröst och bröstmjölk - översikt

Bröstens förändring under graviditeten

Förändringar i brösten börjar redan tidigt under graviditeten, mjölkgångarna växer till och alveolerna ökar, tillväxten av bindväv och körtelvävnad ökar, råmjölk bildas och bröstets anatomi förändras. Amningen påverkar ytterst lite hur brösten kommer se ut i framtiden.

Förändringar i brösten börjar redan tidigt under graviditeten

Redan tidigt under graviditeten sker betydande förändringar av brösten. Brösten blir större och de kan ömma och klia när huden spänns. Bristningar kan uppstå i huden. Blodflödet ökar till nästan det dubbla och blodkärl framträder tydligt under huden på brösten.

Även bröstvårtan och vårtgården förändras och ökar i storlek och blir brunpigmenterade. De små knottrorna på vårtgården, Montgomerys körtlar, blir tydligare. De utsöndrar talg som håller vårta och vårtgård smidig och motverkar bakterietillväxt. Doften från sekretet triggar barnets instinkt att söka bröstvårtan (1).

Tillväxten av bindväv och körtelvävnad ökar. Körtelvävnaden fördubblas i de ammade brösten (2). Mjölkgångarna växer till och de mjölkbildande alveolerna ökar. 

Den stora förändringen av brösten sker under graviditeten medan amningen påverkar ytterst lite hur brösten kommer att se ut i framtiden.

Mjölkkörtlarnas anatomi

Mjölkkörtlarna består av ett stort antal alveoler som sitter samman som klasar. Runt varje alveol finns ett nätverk av muskelceller som drar sig samman när de påverkas av hormonet oxytocin. Det leder till att mjölken pressas ut i mjölkgångarna. I mjölkgångarna finns också fina muskelceller som genom att dra ihop sig transporterar mjölken ut mot bröstvårtan.

Råmjölken bildas

Ungefär från mitten av graviditeten bildas råmjölk. En del kvinnor läcker råmjölk under graviditeten, andra inte. Det har ingen betydelse för mjölkbildningen framöver. Bröstens storlek har inte heller någon betydelse för mjölkbildningen.

Bröstets anatomi

Förbättrad ultraljudsteknik de senaste decennierna har gjort att det mjölkproducerande bröstets anatomi har ändrats från tidigare.

Man har bland annat sett att (3):

  • Mjölkgångarna förgrenar sig nära bröstvårtan.
  • Antalet mjölkgångar som mynnar ut i bröstvårtan varierar mellan 4 till 18 stycken.
  • Mjölkgångssystemet har inte ett symmetriskt radiellt mönster, som ibland ses på illustrationer.
  • De tidigare beskrivna mjölksjöarna existerar inte. Mjölkgångarna vidgas vid högt tryck och återgår till normal storlek när trycket avtar.
  • Körtelvävnaden finns nära bröstvårtan.
  • 65 procent av körtelvävnaden finns inom en radie på 30 millimeter från bröstvårtans bas.
  • Det finns minimalt med underhudsfett vid bröstvårtans bas.
Bröstets olika delar, en anatomisk beskrivning. Illustration.

Brösten består av körtelvävnad, fettvävnad, bindväv, lymfkärl, blodkärl och nerver. Under puberteten stimuleras bröstutvecklingen av könshormoner som bland annat innebär att mjölkgångarna förlängs och förgrenar sig och att små hålrum, alveoler, bildas. Könshormonerna stimulerar också tillväxten av bindväv och fett och bidrar till utvecklingen av det mogna bröstet (2,3).

Till toppen av sidan