• Du har valt: Uppsala län

Referenser - Bröstmjölk

 1. Andreas, NJ, Kampmann, B, Mehring Le-Doare, K. Human breast milk:A review on its composition and bioacitivity. Early Hum Dev 2015 Nov;91(11):629-35.doi: 10.1016/j.earlhumdev.2015.08.013. Epub 2015 Sep 12.
 2. Cederholm, U et al. Guidelines for the use of human milk and milk handling in Sweden (Rekommendationer för hantering av bröstmjölk i neonatalvården i Sverige). https://neo.barnlakarforeningen.se/wp-content/uploads/sites/14/2014/03/Guidelines-2017-English.pdf.
  Hämtad: 2020-10-18.
 3. Czosnykowska-Łukacka M, Orczyk-Pawiłowicz M, Broers B, Królak-Olejnik B. Lactoferrin in Human Milk of Prolonged Lactation. Nutrients. 2019 Oct 2;11(10):2350. doi: 10.3390/nu11102350
 4. Jones, F. Donor Milk Banking. I: Wamback, K & Riordan, J, redaktörer. Breastfeeding and human lactation. 5. uppl. Burlington, MA: Jones & Bartlett Learning; 2014. S. 523-550.
 5. Kylberg, E, Westlund, AM, Zwedberg, S. Amning i dag. Gothia Förlag, 2014.
 6. Livsmedelsverket. D-vitamin. https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/vitaminer-och-antioxidanter/d-vitamin.
  Hämtad 2020-10-29.
 7. Livsmedelsverket. Näringsinnehåll Bröstmjölk – human mjölk. Version 2020-01-16. http://www7.slv.se/SokNaringsinnehall/Home/FoodDetails/113#.
  Hämtad: 2020-10-27.
 8. Persson, R. Spara och frysa in bröstmjölk. https://www.1177.se/barn--gravid/att-skota-ett-nyfott-barn/amning-och-flaskmatning/spara-och-frysa-in-brostmjolk/. Hämtad: 2020-10-18.
 9. Riordan, J. The Biological Specificity of Breastmilk. I: Wamback, K & Riordan, J, redaktörer. Breastfeeding and human lactation. 5. uppl. Burlington, MA: Jones & Bartlett Learning; 2014. S. 121-170.
 10. Silvferdahl, S-A, Hansson, L-Å. Betydelsen av tidig amning för infektionsskydd. Internationell barnsjukvård. 2013 (4) s. 14-15.
 11. Spatz, DL. The Use of Human Milk and Breastfeeding in the Neonatal Intensive Care Unit. I: Wamback, K & Riordan, J, redaktörer. Breastfeeding and human lactation. 5. uppl. Burlington, MA: Jones & Bartlett Learning; 2014. S. 469-521.
 12. Underwood, M. Human milk for the premature infant. Pediatr Clin North Am. Author manuscript; available in PMC 2014 February 01.
 13. Victora CG, Bahl R, Barros AJ, França GV, Horton S, Krasevec J, et al. Breastfeeding in the 21st century: epidemiology, mechanisms, and lifelong effect. The Lancet [Internet] 2016;387(10017): 475-490. DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)01024-7
Till toppen av sidan