• Du har valt: Uppsala län

Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Amning och nutrition

Främja amning - översikt

Strategier och rekommendationer för amning, hur barnhälsovården kan främja amning, vilka inre och yttre faktorer som påverkar förutsättningarna för amning samt hälsoeffekter av amning.

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Strategier och rekommendationer för amning

  Amningsstrategier och rekommendationer från ansvariga myndigheter för att främja amning.

 • Hälsoeffekter av amning

  Studier visar att amning ger hälsofördelar för både barnet och mamman på både kort och lång sikt. Bröstmjölken innehåller ämnen som stimulerar immunförsvaret hos barnet och minskar risken för infektioner.

 • Amning ur ett tandhälsoperspektiv

  Om amning och karies samt hur man gör för att undvika uppkomst av karies.

 • Amningens påverkansfaktorer

  Faktorer i kvinnans omgivning, hos henne själv och barnet som påverkar förusättningarna för att amma och vad BHV-personalen kan göra för att främja amning.

 • Bemötande vid amningsvägledning

  Vad som är ett hjälpsamt bemötande vid amningsvägledning. Olika typer av stöd. Konkreta tips i mötet med barnfamiljen och vilka behov de flesta föräldrar har i samband med amning.

 • Skapa goda förutsättningar för amningsstunden

  Amningsproblem och komplikationer vid bröstet kan förebyggas och amning kan främjas. När barnet ligger hud mot hud stimulerar det barnets amningsbeteende. Uppmärksamma barnets amningssignaler och amningsbeteende vid bröstet. Barnets nio stadier till att ta bröstet och börja suga.

Mer på Rikshandboken

Visa innehåll som:
 • Amningsobservation och amningsstatus

  Syftet med att göra en amningsobservation på BB eller vid första hembesöket är i första hand att få kunskap om hur barnet suger. En amningsobservation kan också hjälpa både mamma och amningsvägledare att identifiera bakomliggande faktorer till symtom som uppkommit i samband amning.

 • Barnets tag om bröstet och amningspositioner

  Betydelsen av barnets tag om bröstet och mammans amningsposition och vad man som BHV-personal kan göra för att främja ett optimalt tag och bekväma positioner.

 • Amningshjälpmedel

  Amningshjälpmedel som bröstpump, tillmatningsset, kopp och amningsnapp kan förebygga amningsproblem och underlätta för mamma, partner och barn under amningsperioden.

 • Handmjölkning och koppmatning

  När det kan vara lämpligt med handmjölkning och koppmatning med bröstmjölk samt instruktioner med bilder.

 • Nedtrappning av tillmatning

  Hur man gör för att trappa ned tillmatning om målet är att helamma barnet.

 • Avsluta amning

  I de flesta fall sker avvänjningen successivt, mamma och barn bestämmer själva när och i vilken takt detta sker. Ibland måste dock amningsnedläggning, av olika orsaker, ske på kort tid.

 • Alkohol och amning

  För att ge föräldrar möjlighet till reflektion bör BHV-sjuksköterskan samtala om hur alkoholen påverkar bröstmjölkens innehåll och förmågan att ta hand om barnet.

 • Tobak och amning

  Barn som ammas av rökande eller snusande mammor får nikotin via bröstmjölken. Även passiv rökning i hemmet och nikotinläkemedel ger mätbara halter av nikotin i mjölken.

Till toppen av sidan