• Du har valt: Uppsala län
Komplikationer vid amning - översikt

Eksem på brösten

Hos de kvinnor som får eksem på vårtgård och bröstvårta ökar risken för en smärtsam amning samt svamp- och bakterieinfektion. Här är en sammanfattning av det regionala vårdprogrammet "Bröstkomplikationer vid amning" och vad man bör tänka på i mötet med kvinnor som söker för eksem på brösten.

Förekomst och orsaker

Det är få kvinnor som får eksem på brösten, men ungefär hälften av de som får eksem, har tidigare haft eksem. Det finns en ökad risk att få svamp- eller bakterieinfektion i brösten om den ammande också har eksem på brösten. I det regionala vårdprogrammet Bröstkomplikationer i samband med amning, finns information om orsaker, symptom och handläggning när den ammande söker för eksem på brösten.

Orsaker till eksem kan vara att kvinnan tidigare haft eller har eksem, men kan också uppstå utan hereditet på eksem. Tvätt- och sköljmedel kan också vara orsak till eksem. Även krämer och salvor, lanolin inkluderat, samt om det är fuktigt vid brösten, kan utlösa eksem. Om eksem uppstår är det på bröstvårtan eller på vårtgården eller på både vårtgården och bröstvårtan. Ofta kan kvinnan ha beröringssmärta, torra, rodnande och fjällande utslag eller vätskande hud och sprickor. Även klåda och en brännande, nästan skärande smärta kan uppstå. Andra diagnoser som bör beaktas är svamp- eller bakterieinfektion, herpes simplex och psoriasis.

BHV-sjuksköterskans roll på BVC

Åtgärder vid misstanke om eksem på brösten:

  • Anamnes; kartlägg symptom, men ta även reda på om det finns några faktorer som ökar risken att det är eksem som kvinnan har fått. Riskfaktor kan vara tidigare historik av eksem, torr och känslig hud.
  • Ge ett individuellt amningsstöd och genomför amningsstatus för att optimera läget för barnet vid bröstet och på så sätt minska smärtorna.
  • Behandla eksem med läkemedel som är föreslaget enligt Läkemedelsbehandling vid bröstkomplikationer samt smärtlindra om kvinnan behöver. Om smärtan är påtaglig kan det vara lämpligt att ge råd om att avlasta genom exempelvis handmjölkning och koppmatning eller att använda amningsnapp under en period.
  • Planera in uppföljande besök eller samtal med kvinnan för att utvärdera de råd och stöd som den ammande fått. Var vaksam på eventuella fortsatta besvär och om det rör sig om infektioner eller andra hudbesvär i kombination med eksem.
  • Konsultera, hänvisa eller remittera vidare till vårdcentral eller amningsmottagning om besvären inte försvinner eller det finns misstanke om andra infektioner.

Referenser

Referenser till denna text är kapitlet "Eksem på brösten" som återfinns i Regionala vårdprogrammet Bröstkomplikationer i samband med amning. Region Stockholm: 2016.

Till toppen av sidan