• Du har valt: Uppsala län

Hur nöjd är du med Rikshandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Rikshandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 15 frågor som tar cirka 5 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma.

Till enkäten
Pediatrik

Hjärta - översikt

Innehåll om blåsljud på hjärtat och hjärtklappning och extraslag hos barn. Rutiner för remittering till läkare.

Innehåll

Visa innehåll som:
  • Hjärtklappning och extraslag

    Hjärtklappning eller oregelbundna hjärtslag oroar ofta, men är som regel ofarligt. Det är viktigt att veta den normala hjärtfrekvensen i olika åldrar och att variationen är stor.

  • Blåsljud på hjärtat

    Som blåsljud eller biljud betecknas de ljud som uppkommer i hjärtat i samband med att blodet pumpas genom hjärtat. Dessa ljud kan höras när man lyssnar över bröstkorgen, vanligtvis med hjälp av stetoskop.

Till toppen av sidan