• Du har valt: Uppsala län
Om Rikshandboken i barnhälsovård

Det här är Rikshandboken i barnhälsovård

Rikshandboken i barnhälsovård är ett nationellt metod- och kunskapsstöd för professionen. Rikshandboken skapar förutsättningar för en jämlik och rättvis barnhälsovård av hög kvalitet och används av alla Sveriges regioner.

Metod- och kunskapsstöd för professionen

Rikshandboken i barnhälsovård är ett metod- och kunskapsstöd för professionen inom barnhälsovården. Rikshandboken drivs av Inera AB på uppdrag av Sveriges regioner. Här hittar man metoder och riktlinjer för barnhälsovårdens verksamhet, samt aktuell och kvalitetssäkrad kunskap om barns hälsa och utveckling i åldrarna noll till sex år. Rikshandboken ger ett lättillgängligt och strukturerat stöd i alla delar av arbetet inom barnhälsovården. Rikshandboken används också av studenter på universitet och högskolor.

Målet med Rikshandboken är att bidra till en jämlik och rättvis barnhälsovård av hög kvalitet genom att erbjuda nationella riktlinjer för medarbetare och beslutsfattare i alla Sveriges regioner. Detta förväntas minska behovet av att utveckla lokala riktlinjer och rutiner och skapar förutsättningar för en kostnadseffektiv barnhälsovård och evidensbaserad praktik.

Rikshandboken är väl förankrad i svensk barnhälsovård och skapas, granskas och uppdateras av berörda professioner och forskare från hela landet. Innehåll revideras regelbundet. 

Rikshandboken utgår från Socialstyrelsens Vägledning för barnhälsovård 2014. Vägledningen ger övergripande beskrivningar och ramar för barnhälsovårdens arbete. Rikshandbokens innehåll följer aktuella myndigheters riktlinjer.

Det finns även information om nyheter, forskning och projekt inom barnhälsovården.

Aktuellt

Forskning, rapporter och projekt

Manusförfattare och granskare

Manusförfattare och granskare på Rikshandboken är personer eller arbetsgrupper som är verksamma inom barnhälsovården eller relaterade professioner till exempel barnkirurg, socionom och barnmorska. En organisation, vårdenhet eller liknande kan inte vara manusförfattare eller granskare av innehållet.  Manusförfattare eller granskare får inte ha jäv, intressekonflikter och andra bindningar som kan påverka uppdraget. Rikshandboken eftersträvar representativitet från hela landet.

Läs mer om uppraget som författare och granskare på Rikshandboken Informationsguide för författare och granskare

Referenser

Referenser till Rikshandbokens artiklar presenteras på en egen sida under respektive artikel och ställs upp enligt Vancouversystemet och/eller som källhänvisningar läs mer på ki.se om Vancouversystemet.

Redaktionsråd

Rikshandbokens redaktion stöds av ett redaktionsråd som består av BHV-överläkare, BHV-samordnare/utvecklare och psykologer från regionernas centrala barnhälsovårdsenheter. Dietister, logopeder och fysioterapeuter är adjungerade.

Referensgrupp

Som stöd har Rikshandboken en referensgrupp med kliniskt verksamma medarbetare inom barnhälsovården som tillfrågas vid behov.

Regionala tillägg

Rikshandboken innehåller regionala tillägg till de nationella riktlinjerna. Tillägget beskriver en regional skillnad till exempel vad gäller remittering. Det är de enskilda regionerna som tar fram och reviderar innehållet i de regionala tilläggen. Du hittar dem längst ner på sidorna. Läs mer Regionala tillägg

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev skickas ut fyra till fem gånger per år. I nyhetsbrevet informeras om till exempel nytt innehåll på sajten, ny forskning och andra nyheter som berör barnhälsovården.
Vill du ha nyhetsbrevet fyller du i din mejladress i formuläret.

På uppdrag av Sveriges regioner

Rikshandboken förvaltas och utvecklas av Inera AB på uppdrag av Sveriges regioner och kommuner.

Till toppen av sidan