• Du har valt: Kronoberg
Bröstmjölksersättning - översikt

Blanda bröstmjölksersättning

Enbart industritillverkad bröstmjölksersättning ska användas och den ska alltid tillredas enligt förpackningens instruktioner.

Varför man inte ska göra egen bröstmjölksersättning

Livsmedelsverket avråder starkt från att göra egen bröstmjölksersättning (BME) eller att ge vanlig komjölk som ersättning eftersom dessa inte innehåller all näring som ett spädbarn behöver och riskerar att innehålla för höga protein- och salthalter (1). Detta kan skada barnets tarmar och njurar samt leda till felnäring, vilket kan få allvarliga konsekvenser och orsaka dödsfall. Den här faran finns också om man ger växtbaserade drycker.

Enbart industritillverkad BME ska därför användas och finns att köpa i mataffär och på apotek. BME finns både som pulver och som färdigblandad produkt på tetra (1).

Tillredning av bröstmjölksersättning

BME ska alltid tillredas och förvaras enligt tillverkarens anvisning och förpackningens instruktioner. Det är viktigt med noggrann hygien när man tillreder BME. Detta för att minska risken för bakterietillväxt och att barnet blir sjukt. I mycket sällsynta fall kan skadliga bakterier som Cronobacter sakazakii och salmonella finnas i mjölkpulvret (1).  

Det är även viktigt att använda medföljande doseringsmått och blanda enligt förpackningens anvisning för att barnet ska få lagom med energi och näring. För liten mängd pulver i förhållande till vatten ger inte tillräckligt med energi och näring och en för stor mängd pulver i förhållande till vatten kan orsaka förstoppning och en för snabb viktökning (1, 2, 3).

Vattnet som används ska vara rent och av god kvalitet. Tar man vatten från egen brunn ska vattnets kvalitet kontrolleras. Kallt vatten ska användas ur kranen och värmas till angiven temperatur som står på produktens förpackning. Varmt vatten direkt från kranen ska inte användas då det kan innehålla koppar.

WHO rekommenderar att pulvret ska blandas med vatten som är minst 70 grader varmt (4), men både EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet, Efsa, och FAO/WHO-organet Codex gör bedömningen att det även finns andra åtgärder som minskar risken betydligt för bakterietillväxt och sjukdom (1). En sådan är till exempel att färdigblandad BME används direkt och att överbliven ersättning kastas. Livsmedelsverket anser därför att de anvisningar som tillverkarna ger idag är tillräckliga, även om 70-gradigt vatten inte används.

Livsmedelsverket avråder starkt från att tillsätta olja eller någon annan ingrediens till BME vid till exempel förstoppning eller vid behov av extra energi, eftersom detta rubbar ersättningens energi- och näringsinnehåll, vilken är noggrant sammansatt utifrån spädbarns behov (1).

Föräldrainformation

Ge följande information till föräldrarna angående tillredning och hantering av bröstmjölksersättning:

 • Använd enbart industritillverkad BME.
 • Tvätta händerna noggrant med tvål och vatten innan tillredning.
 • Använd kallt vatten ur kranen och låt vattnet rinna en stund så att det inte har stått stilla i ledningen. Om man tar vatten från egen brunn bör vattnets kvalitet kontrolleras.
 • Följ tillverkarnas anvisningar för tillredning och förvaring.
 • Det är viktigt att hålla sig till doseringen som anges på förpackningen. Överdosera inte pulvret och använd det medföljande doseringsmåttet. Stryk av pulvret med en bordskniv. Pressa inte ihop pulvret i måttet.
 • Tillaga BME när den ska ätas.
 • Tillagad BME ska ätas inom en timme, detta för att inte bakterier ska växa till.
 • BME som blivit över ska kastas och ny tillagas vid nästa måltid.
 • Tillsätt inte olja, mer pulver eller någon annan ingrediens till BME, då det rubbar energi- och näringsinnehåll i produkten.
 • Flaskor och nappar behöver inte kokas eller steriliseras. Det räcker med att flaskor och nappar diskas noggrant.
 • Om en ersättnings- och vällingmaskin används för tillredning av BME är viktigt att noga följa maskinens anvisningar gällande dosering och rengöring.

Vattenkvalitet

Tar man vatten från egen brunn bör vattnets kvalitet kontrolleras med tanke på halter av bland annat nitrit och fluor. Läs mer om vatten från egen brunn på Livsmedelsverket.

Information om provtagning på vatten finns hos Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i respektive kommun.

Läs mer om dricksvatten på Livsmedelsverket.

Till toppen av sidan