• Du har valt: Kronoberg
Komplikationer vid amning - översikt

Sår och sprickor vid amning

Stöd och behandling för kvinnor som upplever smärta vid amning och när man behöver remittera vidare.

Orsaker till smärtsam amning

Sår och sprickor på bröstvårtorna är ett smärtsamt tillstånd och den ammande behöver bli bemött med medkänsla och bli bekräftad i sin situation. Barnets tag och position vid bröstet är den vanligaste orsaken till sår, men det kan även finnas andra orsaker till sår och sprickor såsom barnets orala anatomi, till exempel kort tungband eller högt gomtak.

Symtom

De vanligaste symtomen på såriga bröstvårtor är:

 • Den ena eller båda bröstvårtorna har sprickor eller är såriga och kan blöda.
 • Det gör ont när barnet suger.
 • Bröstvårtorna ser klämda eller sneda ut direkt efter att barnet släppt taget om bröstet.

Stöd vid smärtsam amning

En första insats för att hjälpa en mamma som har ont när hon ammar, är att fråga om man kan få göra en amningsobservation eller en amningsstatus

Samtala med mamman om betydelsen av:

 • Att barnet ligger tätt intill och att barnet ligger vänt mot mammans kropp under amningen (1).
 • Att invänta barnets stora gap med bröstvårtan vid barnets överläpp och då föra barnet nära, eller att låta barnet ta tag om bröstet själv, när mamman sitter i en tillbakalutad amningsställning.
 • Att uppmärksamma att barnet tar ett stort tag om bröstet; bröstvårtan och en stor del av vårtgården. Utifrån ser man att barnets haka ligger in i bröstet, näsan är fri från bröstet. Det betyder att bröstvårtan ligger långt in i barnets bakre gom.
 • Att mamman kan observera bröstvårtans utseende direkt efter amningstillfället. En klämd eller påverkad bröstvårta kan vara orsaken till smärtan och beror ofta på barnets läge i famnen.
 • Om mamman av någon anledning vill att barnet ska släppa bröstet, kan hon stoppa in ett finger i barnets mungipa, så att vakuumet släpper.
 • Att det är mammans egen upplevelse av amningen som är det viktiga.
 • Uppmärksamma när barnet suger kraftfullt. Barnet bör inte småsuga eller suga frenetiskt långa stunder.
 • Barnets beteende vid bröstet och dess sugmönster.

Samtala med mamman om hur hon kan ta hand om sig själv och sina bröst:

 • Att handmjölka och ta bröstmjölksdroppar på bröstvårtorna med rena händer före och efter amningen så att bröstvårtorna mjuknar.
 • Att låta bröstvårtorna lufttorka efter amningen (2).
 • Uppmuntra mamman att hålla brösten torra mellan amningarna.
 • Att bröstmjölken är bakteriedödande och har läkande egenskaper.
 • Använda torra luftiga inlägg, gärna i bomull eller ull.
 • Att inte använda tvål eller lotion på brösten.
 • Ge råd om smärtlindrande läkemedel.

Läs mer Barnets tag om bröstet och amningspositioner

Se film: Breastfeeding attachment Global Health Media Project WHO/UNICEF

Bedömning av mammans smärtupplevelse

Mamman kan utvärdera sin amningsupplevelse och reflektera över om den är smärtsam. Om de första sugtagen gör ont, och smärtan inte minskar, kan mamman ändra barnets läge i famnen, hålla mer nära, eller på annat sätt ändra amningsställning.

Amningsobservation och amningsstatus

BHV-sjuksköterskan kan ställa frågan om mamman kan skatta sin smärta med hjälp av en VAS-skala, där 0 är ingen smärta och 10 är värsta tänkbara smärtan. Det blir tydligt för mamman, partnern och sjuksköterskan, hur mamman upplever sin amning, och lättare att göra en bedömning för fortsatt amningsstöd.

Beskrivning VAS-skala - Vårdhandboken

Dokumentation vid bröstkomplikationer

Som BHV-sjuksköterska är det begränsat hur mycket det ska skrivas om mammans bröstkomplikationer i barnets journal. Det som påverkar barnets hälsa, kan dokumenteras i barnets journal. Till exempel ett sår på mammans bröstvårta som gör att barnet inte kan amma på det bröstet, kan dokumenteras. Beskriv bröstet som en klocka. Se bild nedan.

Höger och vänster bröst tecknade i genomskärning så att mjölkkörtlarna syns. Runt brösten finns en ring med siffror som motsvarar en urtavla.
Höger respektive vänster bröst är sett från mammans håll. Att använda vid dokumentation eller vid telefonsamtal för att beskriva var mastiten, såret eller bölden sitter på bröstvårtan. Till exempel "Mastit höger bröst klockan 6-9".

Behandling av sår och sprickor

Sår och sprickor på bröstvårtorna behandlas på följande sätt:

 • Erbjud en amningsobservation eller en amningsstatus och uppmärksamma mamman på barnets läge i famnen och barnets tag om bröstet.
 • Föreslå olika amningsställningar för att avlasta såret.
 • Ibland kan en amningsnapp avlasta så att smärtan minskar.
 • Som hjälpmedel kan man rekommendera mamman att använda bröstvårtsskydd eller mjölkuppsamlare.
 • Påminn om att dryck, mat och vila har stor betydelse för hennes välbefinnande.
 • Viktigt att mamman har noggrann handhygien.

Amningsobservation och amningsstatus 

Barnets tag om bröstet och amningspositioner

Amningsnapp

Amningsnappar är ett hjälpmedel som kan dämpa smärtan, men ska inte ses som en generell rekommendation vid behandling av sår på bröstvårtan. När man rekommenderar mamman att prova en amningsnapp bör man göra en amningsobservation och amningsstatus för att förvissa sig om att amningsnappen passar till bröstvårtans storlek, se hur barnet tar bröstet med amningsnapp, hur kraftfullt barnet suger och hur barnet sväljer bröstmjölken.

Forskning har visat att barnet kan ha svårare att få ut mjölken med amningsnapp och att mjölkproduktionen kan minska. Det kan finnas en ökad risk för mjölkstockning när man använder amningsnapp (3).  

Amningshjälpmedel

Avlasta bröstvårtorna

Om mamman inte klarar av att amma, på grund av smärtor, kan hon avlasta brösten något dygn med handmjölkning, eller med hand- eller elpump, om hon föredrar det. Den ammande kan ge barnet bröstmjölk med sked eller kopp tills bröstvårtan har läkt. Såriga bröstvårtor kan vara orsak till att barnet kräks bröstmjölk med blodstrimmor i, efter amning.

Handmjölkning och koppmatning

Svårläkta sprickor och sår som ger svåra smärtor

Ibland kan sprickor och sår bli infekterade av bakterier eller av svampen Candida albicans. Det kan ge svåra smärtor under amningstillfället, ibland även inne i brösten, efter, och mellan amningarna.

Bakterieodling bör tas före eventuell antibiotikabehandling om:  

 • ett sår på bröstvårtan inte läker trots att mamman ändrat barnets läge i famnen
 • om såret är infekterat med synlig varbildning
 • såret ser ut som en krater.

Innan provsvar kan mamman handmjölka fram en droppe mjölk med rena händer, som får lufttorka på bröstvårtan och eventuellt använda Microcidkräm två gånger om dagen i fem dagar.

Om mamman har såriga, spruckna bröstvårtor med sprickor i bröstvårtans bas och torra rosaröda lite uppluckrade bröstvårtor, med glansig och fjällande vårtgård, kan det vara tecken på Candidainfektion. Barnet kan samtidigt ha torsk i munnen och då bör svampinfektion misstänkas och barnet också behandlas.

Nappar och amningsnapp behöver då kokas en gång per dag i tre till fem minuter. Den ammandes BH bör tvättas i minst 60 grader en gång per dag, och amningsinlägg bör bytas ofta, för att motverka fuktig miljö.

Candidainfektion på bröstvårta, vårtgård och i bröstet

Torsk i barnets mun

Regionalt Vårdprogram - Bröstkomplikationer i samband med amning, Region Stockholm 2016

Remittering

Om det inte sker någon förbättring av tillståndet efter amningsobservation och ändrat läge och tag, uppmuntra till ny kontakt. Om egenvård inte har effekt eller mammans allmäntillstånd är påverkat, hänvisa mamman till BVC igen, till vårdcentral, barnmorskemottagning, amningsmottagning, gynekologisk mottagning eller annan läkarkontakt, för bedömning och eventuellt antibiotikabehandling. 

Regionala tillägg

Regionala tillägg finns, men inte för ditt val

Till toppen av sidan