• Du har valt: Kronoberg

Hur nöjd är du med Rikshandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Rikshandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 15 frågor som tar cirka 5 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma.

Till enkäten

Aktuellt

Aktuellt inom barnhälsovården: nya riktlinjer, myndighetsbeslut, aktuell forskning, projekt, rapporter och länkar till regionala vårdgivarwebbar.

Innehåll

Visa innehåll som:
Till toppen av sidan