• Du har valt: Kronoberg

Hur nöjd är du med Rikshandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Rikshandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 15 frågor som tar cirka 5 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma.

Till enkäten
Aktuellt

Regionala webbplatser för barnhälsovården

Regionernas egna webbplatser för vårdgivare inom barnhälsovård.

Till toppen av sidan