• Du har valt: Sörmland

Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Bröst och bröstmjölk - översikt

Sugblåsor

Sugblåsor på bröstvårtan vid amning är vanligt och oftast övergående. Här finns råd som man kan ge till föräldrar för att lindra och förebygga komplikationer.

Vanligt och övergående

Det är vanligt att kvinnor som ammar får ömma bröstvårtor och sugblåsor. Ofta är det de första sugtagen som ömmar mest, därefter minskar ömheten betydligt.

Under barnets första levnadsdagar vill barnet suga ofta och intensivt, vilket kan leda till att bröstvårtorna kan kännas ömma. På grund av det intensiva sugandet kan det ibland uppkomma så kallade sugblåsor på bröstvårtorna.

Blåsornas utseende

Blåsorna är knappnålsstora, kan vara blodfyllda och utspridda på bröstvårtorna eller som en rand. De läker ofta av sig själv under den första veckan. Ibland händer det att blåsorna spricker och kan då orsaka obehag och smärta.

Vad man kan göra som personal

Samtala med den ammande och medföräldern om att:

  • Det är vanligt med ömhet och sugblåsor och att dessa obehag är övergående.
  • Med rena händer, smörja bröstvårtorna med bröstmjölk, och lufttorka efter varje amning, för att förebygga bröstkomplikationer.
  • Efter varje amning, särskilt i början, observera bröstvårtans form och riktning. Bröstvårtans form bör se ut som innan amning, inte vara platt och inte ha formen av ett läppstift.  
  • Söka hjälp om sugblåsorna, ömheten och smärtan inte försvinner eller avtar inom en vecka, eller om smärtan, ömheten och sårighet ökar.
  • Alltid söka hjälp så fort som möjligt vid amningssvårigheter och smärtsam amning

Läs mer om hur amningsrelaterade problem ska dokumenteras och journalföras.

Höger och vänster bröst tecknade i genomskärning så att mjölkkörtlarna syns. Runt brösten finns en ring med siffror som motsvarar en urtavla.
Höger respektive vänster bröst är sett från mammans håll. Att använda vid dokumentation eller vid telefonsamtal för att beskriva var mastiten, såret eller bölden sitter på bröstvårtan. Till exempel "Mastit höger bröst klockan 6-9".

Till toppen av sidan