• Du har valt: Sörmland

Referenser - D-vitamin

  1. Livsmedelsverket. Uppsala:
  2. Nordiska Näringsrekommendationer 2012 (Norden Nordic Council of minister. Nordic Nutrition Recommendation 2012. Upplaga 5. Köpenhamn. Nordiska ministerrådet. 2012.)
  3. Livsmedelsdatabasen, Livsmedelsverket
  4. DietistNet, kostdataprogram
Till toppen av sidan