• Du har valt: Sörmland

Hur nöjd är du med Rikshandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Rikshandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 15 frågor som tar cirka 5 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma.

Till enkäten
Amning och nutrition

Stödja amning - översikt

Innehåll om hur man på olika sätt kan stödja amning: amningsobservation, amningsstatus, amningshjälpmedel, barnets tag om bröstet och amningspositioner, handmjölkning och koppmatning, tandhälsa, alkohol, tobak och amning samt om att avsluta amning.

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Amningsobservation och amningsstatus

  Syftet med att göra en amningsobservation på BB eller vid första hembesöket är i första hand att få kunskap om hur barnet suger. En amningsobservation kan också hjälpa både mamma och amningsvägledare att identifiera bakomliggande faktorer till symtom som uppkommit i samband amning.

 • Barnets tag om bröstet och amningspositioner

  Betydelsen av barnets tag om bröstet och mammans amningsposition och vad man som BHV-personal kan göra för att främja ett optimalt tag och bekväma positioner.

 • Amningshjälpmedel

  Amningshjälpmedel som bröstpump, tillmatningsset, kopp och amningsnapp kan förebygga amningsproblem och underlätta för mamma, partner och barn under amningsperioden.

 • Handmjölkning och koppmatning

  När det kan vara lämpligt med handmjölkning och koppmatning med bröstmjölk samt instruktioner med bilder.

 • Amning ur ett tandhälsoperspektiv

  Om amning och karies samt hur man gör för att undvika uppkomst av karies.

 • Alkohol och amning

  För att ge föräldrar möjlighet till reflektion bör BHV-sjuksköterskan samtala om hur alkoholen påverkar bröstmjölkens innehåll och förmågan att ta hand om barnet.

 • Tobak och amning

  Barn som ammas av rökande eller snusande mammor får nikotin via bröstmjölken. Även passiv rökning i hemmet och nikotinläkemedel ger mätbara halter av nikotin i mjölken.

 • Avsluta amning

  I de flesta fall sker avvänjningen successivt, mamma och barn bestämmer själva när och i vilken takt detta sker. Ibland måste dock amningsnedläggning, av olika orsaker, ske på kort tid.

Mer på Rikshandboken

Visa innehåll som:
 • Bröstböld - abscess

  Defintion och symtom på bröstböld. Hur man bedömer och följer upp bröstböld på BVC och när man ska remittera till läkare.

 • Candidainfektion på bröstvårta, vårtgård och i bröstet

  Symtom, diagnos och riskfaktorer för Candidainfektion i brösten, bedömning, handläggning och uppföljning på BVC samt när man ska remittera vidare.

 • Eksem på brösten

  Hos de kvinnor som får eksem på vårtgård och bröstvårta ökar risken för en smärtsam amning samt svamp- och bakterieinfektion. Här är en sammanfattning av det regionala vårdprogrammet "Bröstkomplikationer vid amning" och vad man bör tänka på i mötet med kvinnor som söker för eksem på brösten.

 • Läkemedelsbehandling vid bröstkomplikationer

  Vid stark smärta i brösten eller i samband med amning kan nedan stående smärtlindring påbörjas. För att uppnå bästa effekt bör läkemedelsbehandling sättas in först efter noggrann anamnes och bedömning av amningssituationen med amningsstatus eller amningsobservation.

 • Mastit - mjölkstockning

  Symtom, definition och riskfaktorer för mastit. Insatser som ska ges till alla och till alla vid behov. Bedömning, behandling, remittering och uppföljning på BVC.

 • Mjölkstas

  Hur mjölkstas kan kännas, orsaker och vad man hjälpa till med som personal. Till exempel Cottermans handgrepp som mjukar upp bröstet genom mottryck.

 • Störd utdrivningsreflex

  Vad utdrivningsreflex innebär, hur den fungerar och vilken vägledning man kan ge om kvinnan upplever störningar i utdrivningsreflexen.

 • Sår och sprickor vid amning

  Stöd och behandling för kvinnor som upplever smärta vid amning och när man behöver remittera vidare.

Till toppen av sidan